Utedassets 123

Utedassets 123 är en kampanj med inspiration för att få fler att skydda sin badvik. Sköt ditt utedass på rätt sätt genom att följa tipsen och certifiera sedan ditt dass genom att sätta upp märket!

LÄNK

Projekt om Naturbaserade lösningar

Under åren 2022-2024 kommer Ålands Vatten att driva ett projekt finansierat av Nordiska Ministerrådet som fokuserar på så kallade naturbaserade lösningar med fokus på Åland på multifunktionella våtmarker och kombidammar inom vattenskyddsområdet för Markusbölefjärden.

LÄNK

Projektet SMARTA VATTEN

Under åren 2022-2025 ska Ålands Vatten Ab leda projektet SMARTA VATTEN med fokus på vinn-vinn för en hållbar dricksvattenproduktion och en hållbar livsmedelsproduktion.

LÄNK

Din åtgärd spelar roll!

Foldern ”Din åtgärd spelar roll” samlar klokskaper och lärdomar från föreläsare, experter, andra projekt och andra organisationer med fokus på minskade näringsförluster.

LÄNK

Vattenwebb för Åland

Ålands landskapsregering har tagit fram ett belastningsverktyg (vattenwebb) i samarbete med SMHI i Sverige. Verktyget använder modellberäkningar och kan genom modelleringar visa vilken belastning som kommer från olika områden på Åland och vilka källorna är.

LÄNK

Status för ÖSTERSJÖN 2020

På Åland är vi omgivna av Östersjön och ofrånkomligen har vi ålänningar en relation till detta känsliga innanhav. Vi frågar oss, hur mår Östersjön runt Åland idag?

LÄNK

Pan Baltic Scope

Pan Baltic Scope är ett projekt om marin områdesplanering som Ålands landskapsregering är med i under åren 2018-2019.

LÄNK

Central Baltic WaterChain

Central Baltic Waterchain var ett samarbetsprojekt med målsättningen att minska utsläppen till Östersjön. I projektet fungerade Ålands Vattens vattenskyddsområden som pilotområden för forskning och mätningar.

LÄNK

SEABASED

Avsikten med projektet SEABASED (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management) är att minska övergödningens effekter på Östersjön. I projektet utvärderas de åtgärder som vidtas i syfte att förbättra havsområdets tillstånd genom att minska havets interna belastning.

LÄNK

Coast4us

Projektet Coast4us hade som mål att skapa hållbara planer för marin- och kustzoner och deras omgivande samhällen.

LÄNK

Östersjöns Dag 2018 – hur mår våra vatten?

Välkommen på Östersjöns Dag den 22 mars, som firas för att uppmärksamma Östersjökonventionen, undertecknad den 22 mars 1974. I år fokuserar evenemangets föreläsningar och seminarier på frågan: Hur mår våra vatten?

LÄNK

Lokalkraft Leader Åland

Under perioden 2014-2020 kan Leaderstöd sökas för allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt kopplade till bland annat miljöförbättrande projekt, kunskapsspridning och samarbeten kring miljö och vatten och användandet av naturen som resurs.

LÄNK

På väg mot ett hållbart dricksvatten

Ålands Vatten har sedan hösten 2016 satt nytt fokus på vattenskyddsfrågor. Vi har dokumenterat vår process för att hjälpa och inspirera andra aktörer som vill göra ett liknande hållbarhetsarbete inom sin organisation.

LÄNK

Nätverket bärkraft.ax

Nätverket bärkraft.ax har skapats för att stöda genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi. Agendans mål 3 lyder ”Allt vatten har god kvalitet”.

LÄNK

Kranmärkning på Åland

I samband med Världsvattendagen den 22 mars 2017 lanserades hållbarhetsmärkningen Kranmärkt  i Sverige. Märkningen syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och endast använder kranvatten. Här hittar du alla åländska företag och organisationer som är kranmärkta.

LÄNK

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska