VA samarbetet består av Ålands Vatten Ab och tolv kommuner och har i uppgift att arbeta övergripande och långsiktigt med Ålands vatten och avloppsutvecklingsbehov. Syftet är att säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering. Målet är att förverkliga detta genom samarbete och visionär långsiktig planering.

nyckeltal

VA-nyckeltal

I VA-samarbetet har man samlat in statistik och nyckeltal som exempelvis vattenförbrukning, ledningslängder och andel spill i ledningsnätet. Syftet med statistiken är att få en samlad översikt av VA-utvecklingen som underlättar långsiktig VA-planering. 34 olika nyckeltal har samlats in för år 2019 som berör drift, underhåll och förnyelse inom VA. Jämförelsedata finns från åren 2015 och 2016. Målet är att årsvis bygga upp en statistisk bas som utvecklas efter de behov som finns.

Åländska VA-taxor

På Åland sätter kommunerna sina egna taxor för vatten och avlopp. De olika taxorna för år 2021-2023 har sammanställts och analyserats i rapporterna nedan.

Hållbar rötslamshantering

För att arbeta mot en hållbar VA-försörjning och en cirkulär ekonomi har Ålands Vatten, för VA-samarbetet, tagit fram en rapport kring hur rötslam används idag och hur det kan ses som en resurs. Rötslam är en näringsrik restprodukt vid rening av avloppsvatten och det gäller att trygga att det även i framtiden används cirkulärt.

Installation av vattenmätare

För att underlätta installation av vattenmätare har Ålands Vatten tagit fram riktlinjer för hur det kan göras. Svenskt vatten har även tagit fram en guide vid installation av vattenmätarskåp. Båda finns länkade nedan.

VA-samarbete på Åland

Ålands Vatten Ab, Mariehamn Stad, Jomala kommun, Finströms kommun, Lemlands kommun, Saltviks kommun, Hammarlands kommun, Eckerö kommun, Sunds kommun, Lumparlands kommun, Geta kommun, Föglö kommun och Kökar kommun.

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska