Upp

Ålands vatten Ab

Ålands Vatten Ab är ett kommunalt ägt aktiebolag som producerar och levererar dricksvatten av hög kvalitet till cirka 75 % av Ålands befolkning.

Ålands Vatten Ab äger vattenverk, lågreservoarer, vattentorn, pumpstationer, regleringsdammar och huvudvattenledningar.

About Ålands Vatten/Åland Water

Ålands Vatten Ab/ Ålands Water Ltd is a publicly owned company that produces and supplies high quality drinking water to around 75% of Åland’s population.

Åland Water Ab owns waterworks, reservoirs, water towers, pump stations, control ponds and main water pipelines.