Top

Ålands vatten Ab

Ålands Vatten Ab är ett kommunalt ägt aktiebolag som producerar och levererar dricksvatten av hög kvalitet till cirka 75 % av Ålands befolkning.

Ålands Vatten Ab äger vattenverk, lågreservoarer, vattentorn, pumpstationer, regleringsdammar och huvudvattenledningar.

Vi är kranmärkta och stolta medaktörer i bärkraft.ax

Kranmärkt Åländskt vatten är en del av Svenskt Vattens kampanj för kranmärkt vatten. På Åland är det Ålands Vatten Ab som sköter kranmärkningen.
Bärkraft.ax är ett nätverk för åländska organisationer som arbetar för ett bärkraftigt och hållbart Åland.

Kranmarkt_Alandskt-vatten_Logotyp_SVARTVIT_1000px
Medaktor_grey_RGB