Top

Tillsammans för ett renare vatten

Ålands Vatten arbetar och samarbetar regelbundet i olika projekt för att utveckla den egna verksamheten och förutsättningarna för en god vattentillgång, nu och i framtiden. Det finns också många andra organisationer och aktörer som arbetar för renare vatten, sjöar och hav.

 

Här presenteras några av de viktiga vattenprojekten som pågår, både på Åland och i våra närområden.