Projektet Smarta Vatten främjar jordbrukets vattenvård och biologiska mångfald  genom samarbete, innovation & lokalt genomförande.

Projektet omfattar kompetenssökande utbildningsprogram, planering och rådgivning gällande gårdsspecifika lösningar, information, kommunikation och nätverkande, inspirations- och kunskapsspridning, samt samarbete med demonstrationsgårdar som visar hur olika metoder och verktyg kan tas bruk. 

Aktuellt just nu

Veckoträffar online

I november 2022 började vi hålla veckoträffar ONLINE. Onsdagar en träff för diskussion kring olika aktuella frågor inom jordbruket och torsdagar en betesgrupp. Träffarna hålls regelbundet men inte varje vecka. Mer information här nedanför. 

Genomförda aktiviteter

PROJEKTET SMARTA VATTEN 2022–2025

Projektets innehåll är uppbyggt i moduler som omfattar kompetenssökande utbildningsprogram, gårdsspecifika lösningar, vattendragsgrupper, inspirations- och kunskapsspridning, samt samarbete med demonstrationsgårdar som visar hur olika metoder och verktyg kan tas bruk.

Demonstrationsgårdar

Under både Ålands Vatten Ab:s/Vattenskydd.ax:s jordbruksprojekt ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark” 

Projektet Smarta vatten

BAKGRUND

Med goda erfarenheter och positiva effekter från projektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark” fortsätter Ålands Vatten Ab att jobba med fokus på vinn-vinn för en hållbar dricksvattenproduktion och en hållbar livsmedelsproduktion. 

PROJEKTLEDNING

Ålands Vatten är projektägare och projektledare. Projektinnehåll och koordinering av innehåll och aktiviteter sköts av Inveniere Ab och Patricia Wiklund.  Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

MÅLSÄTTNING

Projektets mål är:

  • att genom god projektstyrning och goda faciliteringsmetoder aktivera de åländska jordbrukarna kring frågor om vattenvård;
  • ett ökat samarbete jordbrukare emellan. Utgångspunkten för samarbetet är det gemensamma vattendraget;
  • ökad information om påverkande faktorer inom tillrinningsområdena, vattenskydd, återvinning av näringsämnen och användbara nya arbetsmetoder;
  • ökad kunskap bland jordbrukarna hur de kan öka jordhälsan och kolinlagringen i sina åkrar och samtidigt göra insatser som förbättrar vattendragens kvalitet;
  • etablerade vattendragsgrupper som kan jobba långsiktigt;
  • ökad mängd vattenvårdsfrämjande åtgärder både på enskilda gårdar men även som samarbetsprojekt fler gårdar emellan;

AKTIVITETER

Projektet omfattar kompetenssökande utbildningsprogram, planering och rådgivning gällande gårdsspecifika lösningar, information, kommunikation och nätverkande, inspirations- och kunskapsspridning, samt samarbete med demonstrationsgårdar som visar hur olika metoder och verktyg kan tas bruk. 

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska