Inspiration och kunskapsspridning

Genom fältdiskussioner, demodagar, studiebesök och vattenvandringar kommer projektet att sprida inspiration och kunskap till intresserade jordbrukare, intressenter och allmänheten.

Arbetssättet har etablerats inom Vattenskydd.ax:s tidigare projekt och visat sig vara engagerande och inkluderande.

Projektet kommer att ordna minimum en helhet på våren och en på hösten under tre års tid. Teman kommer att beröra vattenvård eller biodiversitet.

Träffar mellan vattendraggrupperna kommer även att ordnas.

Vid tillfälle kommer även studiebesök att ordnas till antingen Finland eller Sverige för att låta deltagarna bekanta sig med motsvarande satsningar på andra orter.

Modulens fokus är på att öka antalet deltagande och engagerade jordbrukare samt att öka miljömedvetenheten hos olika aktörer.

Vattenskydd.ax har goda projektledningskunskaper och har under de senaste projekten skaffat sig mycket erfarenhet även från jordbruksområdet.

Mesta delen av projektinnehållet och genomförandet kommer att köpas in via köptjänster för att ha tillgång till mångsidig och erfaren expertis, samt specialkompetens.

 

Liknande artiklar

Gårdsspecifika lösningar

Gårdspecifik rådgivning & gårdsvisa vattenplaner eller biodiversitetsplaner hjälper lantbrukaren att hitta de mest lämpliga insatserna som ger den bästa effekten på den egna gården.

Kompetenshöjande utbildningsprogram

Kompetenshöjande utbildningsprogram och samarbeten:  Inspiration för arbetsformen har hämtats från Jill Clappertons internationella samarbetsnätverk (Jill Clapperton Network). Det är ett nätverk av drivna jordbrukare runt

Vattendragsgrupper

I modulen vattendragsgrupper hämtas inspiration från det svenska konceptet med samma namn. Målet med vattendragsgrupperna är att inspirera och motivera jordbrukare att frivilligt genomföra åtgärder som förbättrar

Demonstrationsgårdar

Under både Ålands Vatten Ab:s/Vattenskydd.ax:s jordbruksprojekt ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”  och projektet ”Hungry for Saltvik” har fördjupad dialog uppstått med enskilda jordbrukare som har specifika

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska