VATTENSKYDD I LANTBRUKET

Ålands Vatten arbetar med olika projekt med fokus på vinn-vinn för en hållbar dricksvattenproduktion och en hållbar livsmedelsproduktion. Under åren 2019–2022 pågick projektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark” och när det projektet avslutades tog projektet ”Smarta vatten” vid. Smarta vatten främjar jordbrukets vattenvård och biologiska mångfald genom samarbete, innovation & lokalt genomförande och drivs under åren 2022-2025. Båda projekten finansieras Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

PROJKETEN FINANSIERAS AV:

Tillgång till rent vatten är en nödvändighet för jordbruket samtidigt som verksamheten i sig påverkar vattnets kvalitet och livsmiljön under ytan. Det finns mycket du som lantbrukare och livsmedelsproducent kan göra för att minska näringsförlusterna från din jordbruksmark och därmed även skydda vattendragen och Östersjön. Många av åtgärderna ger dessutom större skördar och bättre ekonomi.

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska