Friska vattendrag är grunden för fungerande ekosystem, biologisk mångfald och ett livskraftigt samhälle.

Vattenskydd.ax är Ålands Vattens informationskanal om vattenskydd. Här erbjuder vi en plattform för information och kunskap. På så sätt vill vi höja medvetenheten om vårt behov och beroende av rent och friskt vatten.

Här hittar du tematiska informationsblad om hur du kan hjälpa till att skydda våra vatten.

Informationsblad

Vattenskydd.ax är Ålands Vattens informationskanal om vattenskydd. Här erbjuder vi en plattform för information och kunskap. På så sätt vill vi höja medvetenheten om vårt behov och beroende av rent och friskt vatten.

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska