Top

Här finns Ålands vattenskyddsområden

År 1988 inrättades tre vattenskyddsområden på Åland för att säkra tillgången på rent vatten och förhindra föroreningar:

 

Vattenskyddsområderna, alltså sjöarnas avrinningsområden, är markerade med grönt på kartan. Ett avrinningsområde är det markområde runt en sjö som påverkar vattnet som leds till sjön. Regn som faller inom området för med sig näringsämnen och farliga ämnen ner till vattentäkten.

 

DALKARBY TRÄSK

Jomala

 

LÅNGSJÖN

Jomala och Finström.

 

MARKUSBÖLEFJÄRDEN

Finström

* Vattenskyddsbestämmelser för Ålands Vattens vattenskyddsområden hittar du här.

ÖVRIGA VATTENTÄKTER

Toböle träsk, Saltvik.
Oppsjön, Kökar.
Borgsjön, Sund.
Lavsböle träsk, Saltvik.
Gröndalsträsk, Geta.
Vid dessa finns än så länge inga skyddsområden.

På Åland har vi idag hög kvalitet på vattnet i våra råvattentäkter. Men vattenkvalitén försämras. Vi lever i en tid med klimatförändringar, ökande befolkning och minskande råvarutillgångar.

 

För att säkra tillgången på rent vatten i framtiden måste vi ta hand om sjöarna som förser oss med råvaran.