Östersjön

Östersjön är ett känsligt hav med bräckt vatten och också ett av världens mest förorenade hav. Den får sitt vatten från ett tillrinningsområde, fyra gånger så stort som Östersjön, med nio länder och totalt 190 miljoner människor och där det finns industrier, jordbruksmarker och skogsbruk.

I Ålands Vattens arbete för en hållbar dricksvattenförsörjning har vi tydligt sett att arbete med vattenskyddsfrågor gynnar inte bara vårt dricksvatten utan även skyddet av Östersjön och alla typer av vattendrag.

Övergödningen är Östersjöns största problem och till följd av övergödningen drabbas Östersjön idag av kraftiga algblomningar, döda bottnar och minskade rovfiskbestånd. Övergödning beror på utsläpp av näringsämnen, främst fosfor och kväve, som kommer från bland annat jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp och transporter.

Från Östersjöns stora tillrinningsområde transporteras också stora mängder föroreningar och gifter som till slut hamnar i havet. Så mycket som 80 % av föroreningarna är landbaserade. Eftersom vattenomsättningen i Östersjön är så långsam stannar föroreningarna kvar länge, och den låga vattentemperaturen gör att de bryts ned väldigt sakta. Detta gör att gifter lätt ansamlas i sediment, växter och djur. Eftersom organismerna inte är anpassade till den låga salthalten lever de på gränsen av vad de klarar av, och är därmed extra känsliga för föroreningar.

 

Länkar:

www.balticeye.se

www.havet.nu

www.balticsea2020.org

Liknande artiklar

Vattnets eviga kretslopp

Vi dricker samma vatten som våra förfäder drack, och alla människor i framtiden ska använda samma vatten som vi. Allt vatten på jorden är en

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska