Vattnets eviga kretslopp

Vi dricker samma vatten som våra förfäder drack, och alla människor i framtiden ska använda samma vatten som vi. Allt vatten på jorden är en del av ett evigt kretslopp som vi bara lånar av.
 
Det naturliga kretsloppet

Vattnet på jorden cirkulerar i ett evigt kretslopp drivet av solenergi. Solen värmer vattnet i hav och vattendrag, vattnet avdunstar till vattenånga som svalnar och bildar moln.

När molnen är täta nog så faller vattnet ner som nederbörd och fyller på sjöar, hav och floder. En del sipprar också ner genom marklagren och blir vårt grundvatten.

Av allt vatten som finns är 97 procent saltvatten. Tre procent är sötvatten och av dessa tre procent finns två procent bundet i is och glaciärer. Till oss människor finns alltså bara en procent av världens vatten tillgängligt.

 
Det mänskliga kretsloppet

Vattnets andra kretslopp cirkulerar via oss människor. Råvatten pumpas in från vattentäkterna, renas, filtreras och levereras via ledningar och vattentorn som dricksvatten hem till dig.

Det använda dricksvattnet rinner ut i avloppet och hamnar via avloppsledningsnätet hos ett reningsverk. Här renas vattnet i flera steg innan det återigen rinner ut i sjöar och hav och ansluter sig till det naturliga kretsloppet.

 

Vakta råvaran

Effektiv vattenrening är bra men allra viktigast är en bra råvara, alltså rent vatten i våra sjöar. Därför måste vi behandla våra vattentäkter varsamt och skydda dem från utsläpp och föroreningar.

Liknande artiklar

Östersjön

Övergödningen är Östersjöns största problem och till följd av övergödningen drabbas Östersjön idag av kraftiga algblomningar, döda bottnar och minskade rovfiskbestånd. Övergödning beror på utsläpp

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska