Naturbaserade lösningar
Åtgärder som utgår från naturens förmåga för att lösa samhällsutmaningar.
Naturbaserade lösningar
Åtgärder som utgår från naturens förmåga för att lösa samhällsutmaningar.
Naturbaserade lösningar
Åtgärder som utgår från naturens förmåga för att lösa samhällsutmaningar
Naturbaserade lösningar
Åtgärder som utgår från naturens förmåga för att lösa samhällsutmaningar
Naturbaserade lösningar
Åtgärder som utgår från naturens förmåga för att lösa samhällsutmaningar
Naturbaserade lösningar
Åtgärder som utgår från naturens förmåga för att lösa samhällsutmaningar
Föregående bild
Nästa bild

Naturbaserade lösningar är åtgärder som utgår från naturens förmåga för att lösa samhällsutmaningar. Utsläppsminskningar, klimatanpassning och arbete för människors hälsa är några områden där naturbaserade lösningar kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Under åren 2022-2024 kommer Ålands Vatten att driva ett projekt finansierat av Nordiska Ministerrådet. Projektet är en del i den Nordiska satsningen på så kallade naturbaserade lösningar.

Ålands Vattens projekt är ett av nio nordiska projekt och vårt projekt handlar om multifunktionella våtmarker och kombidammar inom vattenskyddsområdet för Markusbölefjärden.

Inom projektet ska Ålands Vatten skapa eller förbättra minst två  olika multifunktionella våtmarker/kombidammar inom vattenskyddsområdet för sjön Markusbölefjärden. Våtmarkerna skapas som ett led i arbetet för en hållbar dricksvattenförsörjning och de kommer samtidigt bidra till den biologiska mångfalden och till en lokal framtids-, klimatanpassad och hållbar livsmedelsproduktion på Åland. 

Se en film om projektet här.

OBS, Kategori och inlägg måste skapas, innan de visas här. Dessa är speglade från andra ställen på sajten.

PROJEKTET SMARTA VATTEN 2022–2025

”Multifunktionella våtmarker för vattenkvalitet, hållbar livsmedelsproduktion, klimatanpassning och biologisk mångfald – naturbaserade lösningar och ekosystemtjänster mitt i Östersjön.”

BAKGRUND

Inom projektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark” 2019 – 2022 skapades god dialog med markägare och lantbrukare inom Ålands Vattens vattenskyddsområde. Tillsammans identifierades gemensamma utmaningar som detta projekt kan hjälpa till att lösa. 

Åland Vatten vill minska näringstillförseln till vattentäkterna och många lantbrukare söker idag lösningar för bevattningsvatten. Med våtmarker eller kombidammar kan dessa båda intressen kombineras med vinn-vinn för en hållbar dricksvattenproduktion och en hållbar livsmedelsproduktion. 

MÅLSÄTTNING

Målsättningen är att skapa och/eller förbättra totalt 4 olika multifunktionella våtmarker/kombidammar inom tillrinningsområdet för dricksvattentäkten Markusbölefjärden.

Våtmarkerna/dammarna uppförs i samarbete med markägare och odlare och kommer bidra till flera mål med en hållbar dricksvattenförsörjning, en god biologisk mångfald och en lokal framtids-, klimatanpassad och hållbar livsmedelsproduktion på Åland.

AKTIVITETER

Projektets huvudsakliga aktiviteter är projektering och uppförande av kombidammar/multifunktionella våtmarker. 

Projektet omfattar också platsbesök, möten, fotografering, filmning, framtagande av material för information och kommunikation. 

PROJEKTLEDNING

Ålands Vatten är projektägare och leder projektet. Projektering, gräventreprenad, framtagande av kommunikationsmaterial och andra tjänster köps in som experttjänster. 

En film om programmet för Naturbaserade lösningar i Norden.

Våtmarkswebben – information om våtmarker och våtmarkslösningar på Åland. 

OM PROJEKTET I MEDIA

Om projektet och utställningen vatten i Ålands Radio

Om utställningen vatten i Ålands Radio

Nya Åland

Om våtmarkswebben i Åland Radio

Om möten som ordnades i mars 2023 i Åland Radio

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska