Jens Blomquist: Strukturkalkning ger god utväxling på sikt

Från markkemi på mikronivå till minskade fosforutsläpp och bättre jordhälsa. Strukturkalkning är en metod med god utväxling, om den används på rätt jordar.
– Det viktigaste resultatet av strukturkalkning är att jorden blir mer motståndskraftig. Vi pratar om att man förbättrar jordens aggregatstabilitet. Den håller ihop bättre och blir inte lika känslig för stress, i betydelsen stora vattenmängder när det regnar mycket.

 

Jens Blomquist är en av de föreläsare som skulle ha deltagit i kursen om strukturkalkning i Ålands Vattens regi. Jens är Skånebaserad agronom, växtodlingsrådgivare och doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet.

 

När kursen blev inställd ringde vi upp Jens för att prata med honom om strukturkalkning.

Den kurs om strukturkalkning som skulle ha ordnats med Jens Blomqvist i mars 2020 och sedan sköts upp till november 2020 blev sedan inställd pga Covid-19 pandemin.

* I december 2021 disputerade Jens Blomquist med en doktorsavhandling om ”Effekter av strukturkalkning på lerjord”. Mer information om doktorsavhandlingen kan läsas på bland annat Greppa Näringens webbsida.
https://greppa.nu/vara-tjanster/nyheter/arkiv—nyheter/2021-12-17-ny-doktorsavhandling-om-effekter-av-strukturkalkning-pa-lerjord

Här hör du intervjun med Jens Blomqvist (cirka 20 minuter)

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska