Upp

Kranmärk er verksamhet och bidra till en bättre miljö!

Färskt, nyttigt, lokalproducerat och tillgängligt dygnet runt
– kranvatten, ett miljömedvetet och ekonomiskt val.

Läs mer om kranmärkt

Rent dricksvatten till alla

För att säkra tillgången på rent dricksvatten i framtiden måste vi ta hand om sjöarna som förser oss med råvaran. När vi skyddar vattnet i våra sjöar värnar vi samtidigt om den känsliga Östersjömiljön.

Så funkar vattenskydd
Sajt av Ålands Vatten Ab – Ålands största dricksvattenförsörjare.

Vatten.ax
Hållbar dricksvattenförsörjning för Åland
Vår vision – råvatten

Oberoende av mänsklig påverkan håller vårt råvatten en utmärkt kvalitet och ekosystemen i sjöarna är i balans samtidigt som dricksvattenproduktionen och -distributionen utförs på ett hållbart sätt.

Vill du veta mer?

Läs mer om arbetet bakom hållbar dricksvattenförsörjning för Åland: Visionen förtydligad, kärnvärden, de sju strategiska utvecklingsmålen, processen och lösningsförslag

LÄS MER