Top

FRAMTIDENS LANTBRUK BEHÖVER GÅ HAND I HAND MED VATTENSKYDDET

Ålands Vatten driver just nu projektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark” via Lokalkraft Leader Åland. Här hittar du info om vattenskydd i det åländska lantbruket och även tips och goda råd till dig som är lantbrukare och intresserad av vattenskydd.

Lantbruk och vattenskydd

Rent dricksvatten till alla

För att säkra tillgången på rent dricksvatten i framtiden måste vi ta hand om sjöarna som förser oss med råvaran. När vi skyddar vattnet i våra sjöar värnar vi samtidigt om den känsliga Östersjömiljön.

Så funkar vattenskydd
Sajt av Ålands Vatten Ab – Ålands största dricksvattenförsörjare.

Vatten.ax

Kranmärk er verksamhet och bidra till en bättre miljö!

Färskt, nyttigt, lokalproducerat och tillgängligt dygnet runt
– kranvatten, ett miljömedvetet och ekonomiskt val.

Läs mer om kranmärkt
Hållbar dricksvattenförsörjning för Åland
Vår vision – råvatten

Oberoende av mänsklig påverkan håller vårt råvatten en utmärkt kvalitet och ekosystemen i sjöarna är i balans samtidigt som dricksvattenproduktionen och -distributionen utförs på ett hållbart sätt.

Vill du veta mer?

Läs mer om arbetet bakom hållbar dricksvattenförsörjning för Åland: Visionen förtydligad, kärnvärden, de sju strategiska utvecklingsmålen, processen och lösningsförslag

LÄS MER