Friska vattendrag är grunden för fungerande ekosystem, biologisk mångfald och ett livskraftigt samhälle.

Vattenskydd.ax är Ålands Vattens informationskanal om vattenskydd. Här erbjuder vi en plattform för information och kunskap. På så sätt vill vi höja medvetenheten om vårt behov och beroende av rent och friskt vatten.

Alla artiklar

Kategorier

Save the date! Webbinarium 26 mars

Den 26:e mars ordnar vi ett webbinarium tillsammans med Carbon Actions svenskspråkiga projekt. Medverkar gör bland annat växtodlingsrådgivaren Emil Hästbacka och jordbrukaren Cristian Nylund.

Info september 2023

Smarta Vatten är ute i fält och under sommaren kommer det att plåppa åpp fältträffar på olika håll hos våra demogårdar.

Kustvatttendag 2023

Ålands landskapsregering bjuder in till kustvattendag den 20 september, 2023. Dagen ordnas i lagtingets auditorium, Sälskär. Anmälan senast torsdagen den 14 september

Fältträffar i sommar

Smarta Vatten är ute i fält och under sommaren kommer det att plåppa åpp fältträffar på olika håll hos våra demogårdar.

Utedassets 123

Utedassets 123 är en kampanj med inspiration för att få fler att skydda sin badvik. Sköt ditt utedass på rätt sätt genom att följa tipsen och certifiera sedan ditt dass genom att sätta upp märket!

Visionen

Oberoende av mänsklig påverkan håller vårt råvatten en utmärkt kvalitet och ekosystemen i sjöarna är i balans samtidigt som dricksvattenproduktionen och -distributionen utförs på ett hållbart sätt.

Läs mer om arbetet bakom hållbar dricksvattenförsörjning för Åland: Visionen förtydligad, kärnvärden, de sju strategiska utvecklingsmålen, processen och lösningsförslag

Visionen

Oberoende av mänsklig påverkan håller vårt råvatten en utmärkt kvalitet och ekosystemen i sjöarna är i balans samtidigt som dricksvattenproduktionen och -distributionen utförs på ett hållbart sätt.

Läs mer om arbetet bakom hållbar dricksvattenförsörjning för Åland: Visionen förtydligad, kärnvärden, de sju strategiska utvecklingsmålen, processen och lösningsförslag

Så funkar vattenskydd

För att säkra tillgången på rent dricksvatten i framtiden måste vi ta hand om sjöarna som förser oss med råvaran. När vi skyddar vattnet i våra sjöar värnar vi samtidigt om den känsliga Östersjömiljön.

Visionen

Oberoende av mänsklig påverkan håller vårt råvatten en utmärkt kvalitet och ekosystemen i sjöarna är i balans samtidigt som dricksvattenproduktionen och -distributionen utförs på ett hållbart sätt.

Läs mer om arbetet bakom hållbar dricksvattenförsörjning för Åland: Visionen förtydligad, kärnvärden, de sju strategiska utvecklingsmålen, processen och lösningsförslag

PROJEKT

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska