Upp

För att säkra tillgången på rent dricksvatten i framtiden måste vi ta hand om sjöarna som förser oss med råvaran. När vi skyddar vattnet i våra sjöar värnar vi samtidigt om den känsliga Östersjömiljön.

Så funkar vattenskydd
Bakom sajten vattenskydd.ax står Ålands Vatten Ab som är Ålands största dricksvattenförsörjare.

Rent dricksvatten till alla

Hållbar dricksvattenförsörjning för Åland
Vår vision – råvatten

Oberoende av mänsklig påverkan håller vårt råvatten en utmärkt kvalitet och ekosystemen i sjöarna är i balans samtidigt som dricksvattenproduktionen och -distributionen utförs på ett hållbart sätt.

Vill du veta mer?

Läs mer om arbetet bakom hållbar dricksvattenförsörjning för Åland: Visionen förtydligad, kärnvärden, de sju strategiska utvecklingsmålen, processen och lösningsförslag

LÄS MER