Alla artiklar

Kategorier

Veckoträffar för jordbrukare- onsdagar kl. 19-20

Kom med på veckoträff för jordbrukare på ZOOM onsdagar kl. 19-20.
Träffarna tar upp olika ämnen som intresserarar, t.ex. skördebegränsande faktorer, jordanalyser, dikesvård, regenerativa metoder, kartsystem…

Betesgrupp, torsdagar 18:30

Veckoträffarna för betesgruppen började den 3 november och har hållits på torsdagar. Gruppen tar upp ämnen som; hur använder man kartprogram, gör betesplaner, idkar rotationsbete, läser markens språk och hur man ökar biodiversiteten?

Utnyttja projektets tjänster

Visste du att det inom Smarta Vatten finns möjlighet att utveckla gårdspecifika lösningar, att starta vattendragsgrupper tillsammans med fler, få konsultering, och att delta i gemensamt lärande, träffar och webbmöten?

Smarta vatten hösten 2022

Under hösten ordnas flera intressanta evenemang inom projektet Smarta vatten. Bland annat blir det fokus på vass som foder och ett spännande tillfälle om att integrera produktionsdjur i odlingen, t. ex. fjäderfä i fruktodling.

Projekt om Naturbaserade lösningar

Under åren 2022-2024 kommer Ålands Vatten att driva ett projekt finansierat av Nordiska Ministerrådet som fokuserar på så kallade naturbaserade lösningar med fokus på Åland på multifunktionella våtmarker och kombidammar inom vattenskyddsområdet för Markusbölefjärden.

Projektet SMARTA VATTEN

Under åren 2022-2025 ska Ålands Vatten Ab leda projektet SMARTA VATTEN med fokus på vinn-vinn för en hållbar dricksvattenproduktion och en hållbar livsmedelsproduktion.

Din åtgärd spelar roll!

Foldern ”Din åtgärd spelar roll” samlar klokskaper och lärdomar från föreläsare, experter, andra projekt och andra organisationer med fokus på minskade näringsförluster.

Din åtgärd spelar roll!

Det finns mycket du som lantbrukare och livsmedelsproducent kan föra för att minska näringsförlusterna från din jordbruksmark och därmed även skydda vattendragen och Östersjön.

Så funkar vattenskydd

För att säkra tillgången på rent dricksvatten i framtiden måste vi ta hand om sjöarna som förser oss med råvaran. När vi skyddar vattnet i våra sjöar värnar vi samtidigt om den känsliga Östersjömiljön.

Visionen

Oberoende av mänsklig påverkan håller vårt råvatten en utmärkt kvalitet och ekosystemen i sjöarna är i balans samtidigt som dricksvattenproduktionen och -distributionen utförs på ett hållbart sätt.

Läs mer om arbetet bakom hållbar dricksvattenförsörjning för Åland: Visionen förtydligad, kärnvärden, de sju strategiska utvecklingsmålen, processen och lösningsförslag

PROJEKT

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska