Hjälp med diken?

INTRESSEANMÄLAN

Underhåll som ligger efter? Ett igenväxt dike? Ett dikeslag som inte träffats på länge? Osams om hur dikena skall skötas? Orolig för att åkern svämmar över vid nästa skyfall?

Behöver ditt dikeslag hjälp?Låt oss titta på det tillsammans! Vi samarbetar med dräneringsplaneraren Marcus Gjäls från Österbottens Svenska Lantbrukssällskap.

Om det finns tillräckligt med intresse så ber vi Marcus komma över till Åland igen. Han kan hjälpa till med möten, planering och kvistiga frågor! Genom att hålla dikena i skick förbättrar du dränering av fälten, ökar odlingssäkerhet (både torra och blöta år), och minskar näringsförlusterna. Passa på när tillfället finns! Meddela intresse till Patricia så snart som möjligt!

Patricia Wiklund, tfn 040 8228 848, email: patricia.wiklund@invenire.fi

Evenamanget finansieras av Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Liknande artiklar

Utnyttja projektets tjänster

Visste du att det inom Smarta Vatten finns möjlighet att utveckla gårdspecifika lösningar, att starta vattendragsgrupper tillsammans med fler, få konsultering, och att delta i

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska