Upp

Integritetspolicy för Ålands vatten Ab

Ålands vatten Ab (FO-nummer 0144719-7, Vattenverksvägen 34, 22150 Jomala) är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in på den här webbplatsen och som du ger till oss genom att ansöka om kranmärkning. Du når oss genom info@vatten.ax eller 018-32860.

Vi använder enbart uppgifterna du lämnar till oss för att kunna upprätthålla vår kranmärkning samt för att kunna hålla kontakt med dig. Utan att samla in uppgifter om kontaktperson, e-post, telefonnummer, namn på företag/organisation, hemsida, bransch och kommun kan vi inte upprätthålla kranmärkningen eller hålla kontakt med dig. Vi sparar bara dina uppgifter tills du väljer att avregistrera dig från kranmärkningen.
Genom att kontakta oss har du rätt att begära tillgång till samt rättelse, radering eller flytt av dina uppgifter. Du har också rätt att begära att användningen av dina personuppgifter begränsas samt att de inte får användas för direktmarknadsföring.


Du har slutligen rätt att invända mot eller lämna in klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen på www.di.ax