Östersjön

Övergödningen är Östersjöns största problem och till följd av övergödningen

Östersjön.fi

Östersjön.fi är en portal som samlar Finsk marin information under