Sex organisationer kranmärker sig på vattendagen 2018

I samband med världsvattendagen den 22 mars 2017 lanserade Svenskt Vatten hållbarhetsmärkningen Kranmärkt och i april 2017 var Ålands Vatten den första organisationen på Åland som tog sig an märkningen. I år på världsvattendagen är vi stolta att kunna presentera ytterligare sex organisationer på Åland som väljer att kranmärka hela eller delar av sin verksamhet.

Kranmärkningen syftar till att uppmärksamma organisationer som är fria från flaskvatten och endast använder kranvatten.

– Det här är ett enkelt sätt för en organisation att visa att de värnar om miljön, säger projektledare Ann Nedergård.

– För oss på Ålands Vatten är det dessutom ett roligt sätt att sprida information om vatten och viktiga frågor kring vattenskydd och vikten av ett vatten av god kvalitet.

 

Efter att Ålands Vatten kranmärkte sig i april 2017 har man kommit överens med Svenskt Vatten, som driver kranmärkt i Sverige, om att Ålands Vatten får dela ut kranmärkningen på Åland.

 

Ålands Vatten är stolta att inför världsvattendagen den 22 mars 2018 kunna presentera följande sex åländska organisationer som väljer att kranmärka sig:

 

Ålands Landsbygdscentrum, Pensionat Stalldalen, Åland Event och Ålands Natur och Miljö kranmärker hela sina organisationer/verksamheter.

 

Silverskär Islands kranmärker den verksamhet de har på Sviskär och Emmaus kranmärker Emmaus returcafé.

 

 

Läs mer om Kranmärkning här

 

Liknande artiklar

Vattnets eviga kretslopp

Vi dricker samma vatten som våra förfäder drack, och alla människor i framtiden ska använda samma vatten som vi. Allt vatten på jorden är en

Östersjön

Övergödningen är Östersjöns största problem och till följd av övergödningen drabbas Östersjön idag av kraftiga algblomningar, döda bottnar och minskade rovfiskbestånd. Övergödning beror på utsläpp

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska