Top

Ålands vatten i siffror

Så här använder vi ålänningar vårt vatten:

 

165 liter är hushållens användning sett till person och dag.

 

Mindre än 0,3 cent är priset för en liter rent, åländskt kranvatten.

 

75 procent av alla ålänningar får sitt vatten från Ålands Vatten Ab.

 

622 km vattenledningar finns på Åland.

 

Åland har 9 sjöar som är större än 50 hektar. Av dem används 7 som vattentäkter men bara 3 omgärdas av vattenskyddsområden.

 

2 vattentorn pryder landskapsbilden på Åland, ett i Mariehamn och ett i Godby. 

 

Kranvatten är 300 gånger bättre för miljön än flaskvatten.

 

Laga onödiga läckor, exempelvis en droppande kran eller en rinnande toalett. Står kranen och droppar ett helt år slösar du nästan 9 000 liter vatten.