Film från Långsjön, algsommaren 1984

Husö biologiska station har länge gjort ett fantastiskt arbete med att utreda och dokumentera miljön i vattnen runt Åland. Detta arbete omfattar även våra råvattentäkter Långsjön (Finström och Jomala), Markusbölefjärden (Finström) och Dalkarby träsk (Jomala).

Under 1980-talet när vattenkvaliteten i Långsjön var mycket dålig filmade docent Tore Lindholm dessa bilder som under 2019 även har fått ljud. Länk till filmen längre ner.

Filmen beskriver hur det såg ut i Långsjön och Markusbölefjärden sommaren 1984 när vattenkvaliteten i dricksvattentäkterna var riktigt dålig. Effekterna av övergödningen var så kraftig på 80-talet att det förekom både fisk- och fågeldöd. Orsaken var sannolikt de gifter som algerna i sjöarna producerade.

Åtgärder vidtogs för att förbättra situationen, t.ex. inrättades ett vattenskyddsområde med bestämmelser gällande skyddszoner, jordbruk, avlopp och byggnationer; avlopp åtgärdades och vattnet luftades för att förbättra syresituationen.

Det genomfördes också många åtgärder på vattenverket i Dalkarby träsk som byggdes ut med flera reningssteg för att förbättra produktionen av ett hälsosamt och gott dricksvatten.

 

Vattenkvaliteten i vattentäkterna förbättrades med de åtgärder som vidtogs under 80- och 90 talen och fortsatte sedan att förbättras vart efter. Sedan 2006 visar dock mätningar att vattenkvaliteten försämras igen. Ålands Vatten arbetar idag aktivt för en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland. Arbetet omfattar bland annat olika projekt och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i dricksvattentäkterna Långsjön och Markusbölefjärden.

Vattenverket vid Dalkarby träsk är idag ett vattenverk med en mycket god rening i flera olika steg. Drygt 75% av Ålands befolkning får idag sitt dricksvatten från vattenverket vid Dalkarby träsk.

Husö biologiska station

Foto: Tony Cederberg

 

Det har bedrivits verksamhet på Husö biologiska station i över 60 år. Idag är fältstationen en del av miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi. Forskningen och undervisningen på Husö koncentreras främst till akvatisk ekologi, men även en del landbaserad forskning pågår. Husö utför även lokal miljökontroll i havsområden och sjöar på Åland i samarbete med Ålands landskapsregering. Åbo Akademi och Ålands landskapsregering har sedan 1961 haft ett samarbetsavtal gällande miljöforskning i de åländska vattnen.

För den som är intresserad av att veta mer om Långsjöns och Markusbölefjärdens historia rekommenderats boken ”Från havsvik till insjö” T. Lindholm som gavs ut av Miljöförlaget, Helsingfors 1991.

För mer om Husö biologiska station, klicka på bilden ovan.

Liknande artiklar

Vattnets eviga kretslopp

Vi dricker samma vatten som våra förfäder drack, och alla människor i framtiden ska använda samma vatten som vi. Allt vatten på jorden är en

Östersjön

Övergödningen är Östersjöns största problem och till följd av övergödningen drabbas Östersjön idag av kraftiga algblomningar, döda bottnar och minskade rovfiskbestånd. Övergödning beror på utsläpp

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska