Top

Östersjön.fi

Östersjön.fi är en portal som samlar Finsk marin information under en webbadress. Informationen har producerats av flera finska institutioner (se nedan) och när portalen har byggts upp har man fokuserat på visuellt utseende och användbarhet. ”Genom Östersjön.fi finns nu enorma mängder information och material om Östersjön från olika institutioner allmänt tillgängligt för alla som är intresserade av havet”, säger Paula Kankaanpää, direktör för havscentret vid Finlands miljöcentral.

”Genom Östersjön.fi finns nu enorma mängder information och material om Östersjön från olika institutioner allmänt tillgängligt för alla som är intresserade av havet”

När man kommer in på sidan möts man av citatet ”Ge dig ut på en forskningsfärd på det unika havet, Östersjön” och sedan är det lätt att navigera mellan rubrikerna – Östersjön nu – Naturen och dess förändring – Människan och Östersjön – Forskning och metoder – Fritidsaktiviteter och – Östersjön i bild.

Den marina informationen på Östersjön.fi har producerats av Finlands miljöcentral, Geologiska forskningscentralen, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, Museiverket, Åbo universitets Brahea-centrum, samordningsgruppen för havsplaneringssamarbetet och Ålands landskapsregering.