Status för ÖSTERSJÖN 2020

På Åland är vi omgivna av Östersjön och ofrånkomligen har vi ålänningar en relation till detta känsliga innanhav. Vi frågar oss, hur mår Östersjön runt Åland idag?

På Åbo Akademis fältstation, Husö biologiska station, har de under 30 års tid regelbundet tagit vattenprover under sommarhalvåret. Tack vare dessa långa provtagningsserier kan de idag följa upp trenderna och se hur statusen i våra vatten förändras.

Övergödningen är fortfarande stor och det kommer ta lång tid innan vi ser positiva resultat, men utsläppen har generellt halverats mot vad de var på 80-talet och försämringen av vattenkvaliteten ser ut att ha stannat av sedan 4 – 5 år tillbaka.

Läs mer om Östersjön här

”Trots att försämringen verkar ha avstannat kan det ta 80 år och mer innan Östersjön får en god status igen. Därför är det viktigt att vi fortsätter jobba med åtgärder. Ju fler åtgärder och positiva resultat, desto snabbare kan det gå för Östersjön att återhämta sig, säger Tony Cederberg, amanuens på Husö biologiska station.”

I sammanställningen går det även att se effekterna av den pågående klimatförändringen. Vattnet är varmare idag än det var för 30 år sedan. Likaså kan vi se att klyftan mellan de lägsta och högsta uppmätta temperaturerna under sommarhalvåret ökar. Mätningarna av vattentemperatur visar också att perioderna med extremt varmt vatten (s.k. marina värmeböljor) har ökat i både längd och intensitet ju närmare nutid vi kommer. Detta är i linje med vad klimatmodellerna också förutspår.

Den sammanställning av provtagningar som visar prover till och med hösten 2020 finns nu att ladda ner här.

Varmare vatten gynnar algblomningar (tillväxt av cyanobakterier) och det är även sämre på att hålla syre. När bottnar blir syrefria kan näringsämnen, speciellt fosfor, som tidigare har lagrats i bottensedimenten frigöras och späda på övergödningen.

Mer om Östersjön på ÖSTERSJÖN.FI

  • Se till att ha ditt avlopp i skick, både hemma och på stugan. Rena även diskvatten och gråvattnet från bastun. 
  • Ta i land om du behöver gå på toaletten när du är på sjön och gå upp i en buske om du är på stranden.
  • Gödsla rätt i trädgårdslandet.
  • Fiska och ät tex. braxen och mört. 
  • Tänk på vad du konsumerar och välj i första hand lokalt- och hållbart producerade, gärna miljömärkta, varor och livsmedel efter säsong.
  • Bli en matmedborgare!

 

Många fler tips i 100 sätt att rädda Östersjön.

Lyssna på en intervju med Tony Cederberg, amanuens vid Husö biologiska station, med anledning av sammanställningen av 30 års data.

Liknande artiklar

Vattnets eviga kretslopp

Vi dricker samma vatten som våra förfäder drack, och alla människor i framtiden ska använda samma vatten som vi. Allt vatten på jorden är en

Östersjön

Övergödningen är Östersjöns största problem och till följd av övergödningen drabbas Östersjön idag av kraftiga algblomningar, döda bottnar och minskade rovfiskbestånd. Övergödning beror på utsläpp

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska