Top

Utredning Långsjön- och Markusbölefjärdens tillrinningsområde

Rapporten ”Tillrinningsområdesanalys och reduktionsplan för Långsjön och Markusbölefjärden” är framtagen av expertenheten för teknik och näringsliv, byggande, miljö och energi vid Åbo Yrkeshögskola.

Studerande Milena Lumme under ledning av Antti Kaseva och Heidi Nurminen.

Sedan hösten 2016 arbetar Ålands Vatten strategiskt med målsättningen en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland. Mer information om det arbetet här.

En åtgärd som identifierades i processarbetet för en hållbar dricksvattenförsörjning var att vi skulle behöva en bättre bild över hur näringsämnesbelastningen ser ut och vad vi kan göra för att minska belastningen på sjöarna. Hösten 2017 beställdes en utredning som var klar till sommaren 2018.

Utredningen innehåller mycket information och har sedan vi fick den varit ett riktigt bra diskussionsunderlag för arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i sjöarna, säger projektledare Ann Nedergård på Ålands Vatten.

Den 9 oktober 2018 presenterades utredningens innehåll vid seminariet ”Vårt gemensamma dricksvatten” på hotell Arkipelag i Mariehamn. Seminariet filmades och finns att se här:

tre i en

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.

Tillbaka till lantbruk och vattenskydd
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om lantbruk och vattenskydd

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Fler artiklar om lantbruk och vattenskydd