Upp

Utredning Långsjön- och Markusbölefjärdens tillrinningsområde

Rapporten ”Tillrinningsområdesanalys och reduktionsplan för Långsjön och Markusbölefjärden” är framtagen av expertenheten för teknik och näringsliv, byggande, miljö och energi vid Åbo Yrkeshögskola.

Studerande Milena Lumme under ledning av Antti Kaseva och Heidi Nurminen.

Sedan hösten 2016 arbetar Ålands Vatten strategiskt med målsättningen en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland. Mer information om det arbetet här.

En åtgärd som identifierades i processarbetet för en hållbar dricksvattenförsörjning var att vi skulle behöva en bättre bild över hur näringsämnesbelastningen ser ut och vad vi kan göra för att minska belastningen på sjöarna. Hösten 2017 beställdes en utredning som var klar till sommaren 2018.

Utredningen innehåller mycket information och har sedan vi fick den varit ett riktigt bra diskussionsunderlag för arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i sjöarna, säger projektledare Ann Nedergård på Ålands Vatten.

Den 9 oktober 2018 presenterades utredningens innehåll vid seminariet ”Vårt gemensamma dricksvatten” på hotell Arkipelag i Mariehamn. Seminariet filmades och finns att se här:

Vårt gemensamma dricksvatten, del 1

Vårt gemensamma dricksvatten, del 2

Klicka på bilden för tillgång till rapporten.