Utredning Långsjön- och Markusbölefjärdens tillrinningsområde

Rapporten ”Tillrinningsområdesanalys och reduktionsplan för Långsjön och Markusbölefjärden” är framtagen av expertenheten för teknik och näringsliv, byggande, miljö och energi vid Åbo Yrkeshögskola. Studerande Milena Lumme under ledning av Antti Kaseva och Heidi Nurminen.

 

Sedan hösten 2016 arbetar Ålands Vatten strategiskt med målsättningen en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland. Mer information om det arbetet här. En åtgärd som identifierades i processarbetet för en hållbar dricksvattenförsörjning var att vi skulle behöva en bättre bild över hur näringsämnesbelastningen ser ut och vad vi kan göra för att minska belastningen på sjöarna. Hösten 2017 beställdes en utredning som var klar till sommaren 2018.

Utredningen innehåller mycket information och har sedan vi fick den varit ett riktigt bra diskussionsunderlag för arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i sjöarna, säger projektledare Ann Nedergård på Ålands Vatten.

Den 9 oktober 2018 presenterades utredningens innehåll vid seminariet ”Vårt gemensamma dricksvatten” på hotell Arkipelag i Mariehamn. Seminariet filmades och finns att se här:

 

Ladda ner rapporten här

 

 

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.
ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV OM LANTBRUK OCH VATTENSKYDD

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Liknande artiklar

Vattnets eviga kretslopp

Vi dricker samma vatten som våra förfäder drack, och alla människor i framtiden ska använda samma vatten som vi. Allt vatten på jorden är en

Östersjön

Övergödningen är Östersjöns största problem och till följd av övergödningen drabbas Östersjön idag av kraftiga algblomningar, döda bottnar och minskade rovfiskbestånd. Övergödning beror på utsläpp

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska