Top

Informationsskyltar i vattenskyddsområden

Var finns våra vattenskyddsområden och vad innebär det?

Sedan september 2019 har Ålands Vatten och vattenskydd.ax börjat sätta upp de informationsskyltar vi har tagit fram. Skyltarna är tänkta att ge information till gående och cyklister som rör sig inom vattenskyddsområdena.

Du kommer att hitta skyltarna runt om i våra vattenskyddsområden, t.ex. vid Vikingahallen i Jomala, kommunkansliet i Finström och vid Stallhagen.

Mer information om vad du kan göra för att skydda våra vatten hittar du i våra informationsblad

Hjälp med utformning av skyltarna April Kommunikation och tryck Cainby Ab.