Lantbrukets filmfestival 25 januari 2023

Det här får ni inte missa!

Lantbrukets Filmfestival 25 januari kl 15 (kl. 14 svensk tid)

Årets mest jordnära event lyfter det viktiga arbete som görs för att öka hållbarheten i lantbruket. Arbete för att minska övergödningen, lagra in mer kol i marken och öka den biologiska mångfalden.

Under två timmar visas nya kortfilmer från svenska gårdar för att inspirera, väcka diskussion och utbyta kunskap.

Flera av de som medverkar i filmerna har vi på Åland haft kontakt med i olika evenemang inom projektet ”minskade näringsförluster från jordbruksmark”: Jenny Jochnick från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, Line Strand från Hushållningssällskapet i Uppsala och Helena Aronsson från SLU.

Bakom initiativet står WWF, LRF, Greppa Näringen, Jordbruksverket, SLU, BalticWaters2030 och LIFE IP Rich Waters som alla har tagit fram inspirerande filmer som nu visas under Lantbrukets filmfestival.

Anmälan sker till: my.andersson@wwf.se

Liknande artiklar

Vattnets eviga kretslopp

Vi dricker samma vatten som våra förfäder drack, och alla människor i framtiden ska använda samma vatten som vi. Allt vatten på jorden är en

Östersjön

Övergödningen är Östersjöns största problem och till följd av övergödningen drabbas Östersjön idag av kraftiga algblomningar, döda bottnar och minskade rovfiskbestånd. Övergödning beror på utsläpp

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska