Utedassets 123

Utedassets 123 är en kampanj med inspiration för att få fler att skydda sin badvik. Sköt ditt utedass på rätt sätt genom att följa tipsen och certifiera sedan ditt dass genom att sätta upp märket!

Kampanjen är framtagen som ett samarbete mellan bärkraftslotsarna, mål 3 om vattenkvalitet, mål 4 om biologisk mångfald, nätverksgruppen för hållbara kommuner och vattenskydd.ax

Här kan du ladda ner materialet

Skriv ut informationen och certifiera ditt dass.

Visste du att…

Merparten av näringsämnena kväve och fosfor finns i urinen.  Tänk 1 – 1,5 liter urin per person och dygn.

Fast avföring, omvandlat till torrsubstans, blir ca 10 kg per person och år. 

Rätt omhändertagande

Det som samlas upp på utedasset måste tas om hand på rätt sätt.

 

 • Näringsämnena ska om de används lokalt tas upp av växtligheten.
 • Det fasta avfallet (bajs och toalettpapper) ska komposteras 1-2 år så att sjukdomsalstrarna förstörs.
 • Urin behöver inte hygieniseras eller lagras före spridning men det får bara spridas under växtsäsongen.
 • Kompostering av fast avfall tar cirka 1–2 år från det att färskt avfall inte längre läggs till. Komposteringen bör göras i en behållare med tät botten så att komposterbara ämnen inte rinner ut i marken.
 • Behållarna ska ha lock och vara säkra för skadedjur men de ska också ha ventilationshål för luftinsläpp. 
 • Skaffa flera behållare så att det går att ordna både regelbunden tömning och samtidigt kompostering i 1-2 år. 
 • Välj stadiga och hållbara behållare så att de går att bära, eller i alla fall lyfta till skottkärran, och så att de inte spricker eller annars går sönder.
 • Förvara komposterande behållare på en skuggig plats och märk dem gärna med datum.

Urinseparering 

Med urinseparering luktar det mindre på utedasset och det gör det också lättare att ta hand om både urinet och det fasta avfallet.

 • Tillsats för urinseparering finns att köpa på de flesta välsorterade byggvaruhus.
 • Behållaren där urinet samlas upp ska vara lufttät, tillverkad av åldersbeständigt och vattentätt material och tåla högt pH.
 • Behållaren ska kunna lagra urin under ca 8 månader, så att spridning kan ske under växtsäsongen.
 • Har du inga odlingar där urinets näringsämnen kan användas ska du föra urinet till en latrintömningsstation.


Placering

Sjöutsikt i all ära, men är utedasset placerat precis vid strandkanten är uppsamlingen och omhändertagande ännu viktigare. Tänk också på att hålla ett avstånd till brunnen om fastigheten har en sådan.

 

 

Visste du att…

Näringen från utedasset behöver tas om hand på ett bra sätt, annars samlas den i marken och når så småningom vattnet direkt eller via grundvattnet.

MER INFORMATION – från andra organisationer och regioner

Avloppsguiden om bland annat lagring och gödsling. 

Svenska Yle: instruktioner för att konstruera ett luktfritt cirkulerande utedass

Baltic Sea 2020 Mycket fakta om innehållet i kiss och bajs.

Omhändertagande av latrin från torrtoalett – Norrtälje kommun.

Dasspappret – en informationsbroschyr  från Norrköping om torrtoaletter.

Ålands Natur & Miljö (Instagram) 

Här kan du ladda ner materialet

Skriv ut informationen och certifiera ditt dass.

Visste du att…

Urinseparering gör att det luktar mindre på dasset, det som samlas upp är lättare att ta hand om och använda som gödsel. 

Visste du att…

I en övergödd vik vill vi inte bada, och husdjur kan bli sjuka om det dricker vattnet. Finns det för mycket alger blir fisken av med sin barnkammare när viktiga växter täcks och kvävs av alger.  

Visste du att…

För att binda den näring som produceras under fem veckor av två personer som är i sitt fritidshus, behöver du odla mer än 200 kg morötter.

Liknande artiklar

Kranmärkning på Åland

I samband med Världsvattendagen den 22 mars 2017 lanserades hållbarhetsmärkningen Kranmärkt  i Sverige. Märkningen syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och

Nätverket bärkraft.ax

Nätverket bärkraft.ax har skapats för att stöda genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi. Agendans mål 3 lyder ”Allt vatten har god kvalitet”.

Lokalkraft Leader Åland

Under perioden 2014-2020 kan Leaderstöd sökas för allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt kopplade till bland annat miljöförbättrande projekt, kunskapsspridning och samarbeten kring miljö och vatten och

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska