Kranmärkning på Åland

I samband med Världsvattendagen den 22 mars 2017 lans erades hållbarhetsmärkningen Kranmärkt  i Sverige. Märkningen syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och endast använder kranvatten. År 2018 utvecklades konceptet kranmärkt och de första åländska organisationerna kranmärkte sig. Sedan 2019 kan åländska verksamheter och organisationer kranmärka sig med Kranmärkt ÅLÄNDSKT VATTEN

Till kampanjsajten kranmarkt.ax

 

 

 

På Åland är det Ålands Vatten Ab som ansvarar för kranmärkt.ax.

Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning och inte en certifiering, det innebär att organisationen själv ansvarar för att leva upp till vad det innebär att vara kranmärkta.

 

Fakta KRANmärkning

Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Om en verksamhet är kranmärkt betyder det att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. Som organisation kan man välja att kranmärka hela sin verksamhet eller till exempel enskilda konferenser och event som organisationen anordnar. Genom kranmärkningen tar man som organisation ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten. Kranmärkningen lanserades i Sverige i samband med världsvattendagen den 22 mars år 2017.

Kranmärkt ÅLÄNDSKT VATTEN kom till Åland genom ett Nordiskt finansierat projekt om kranvatten 2019. 

Liknande artiklar

Nätverket bärkraft.ax

Nätverket bärkraft.ax har skapats för att stöda genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi. Agendans mål 3 lyder ”Allt vatten har god kvalitet”.

Lokalkraft Leader Åland

Under perioden 2014-2020 kan Leaderstöd sökas för allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt kopplade till bland annat miljöförbättrande projekt, kunskapsspridning och samarbeten kring miljö och vatten och

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska