Top

Kranmärkning på Åland

I samband med Världsvattendagen den 22 mars 2017 lanserades hållbarhetsmärkningen Kranmärkt  i Sverige. Märkningen syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och endast använder kranvatten.

På Åland kostar vårt dricksvatten mindre än 0,3 cent per liter. Dricksvattnet i kranen är med andra ord flera hundra gånger billigare än vatten på flaska! Dessutom är kranvattnet lokalproducerat och levereras direkt till din kran.

Med kranvatten slipper du transporter och tillverkning av vattenflaskor som orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall. Det gör att en liter kranvatten är 300 gånger bättre för miljön jämfört med samma mängd flaskvatten. Kranvatten är hälsosamt och hållbart, både för dig och miljön.

Kranmärk er verksamhet och bidra till en bättre miljö!

Färskt, nyttigt, lokalproducerat och tillgängligt dygnet runt. 

-kranvatten, ett miljömedvetet och ekonomiskt val. 

Till kampanjsajten kranmarkt.ax

På Åland är dessa verksamheter kranmärkta

På Åland är det Ålands Vatten Ab som ansvarar för kranmärkt.ax.

 

 

* Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning och inte en certifiering, det innebär att organisationen själv ansvarar för att leva upp till vad det innebär att vara kranmärkta.

Fakta KRANmärkning

Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.

Om en verksamhet är kranmärkt betyder det att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.

Som organisation kan man välja att kranmärka hela sin verksamhet eller till exempel enskilda konferenser och event som organisationen anordnar.

Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning och inte en certifiering, det innebär att organisationen själv ansvarar för att leva upp till vad det innebär att vara kranmärkta.

Genom kranmärkningen tar man som organisation ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.

Kranmärkningen lanserades i Sverige i samband med världsvattendagen den 22 mars år 2017.