Top

Lokalkraft Leader Åland

Under perioden 2014-2020 kan Leaderstöd sökas för allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt kopplade till bland annat miljöförbättrande projekt, kunskapsspridning och samarbeten kring miljö och vatten och användandet av naturen som resurs.

Sammanlagt finns ca 1,8 miljoner euro budgeterade för att stöda projekt runt om på Åland.

Stöden finansieras genom Ålands landsbygdsutvecklingsprogram och Det åländska genomförandet av Finlands operativa program för fiskerinäringen, med medel från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling respektive EU:s havs- och fiskerifond, tillsammans med Ålands landskapsregering.

Leader är en arbetsmetod för lokal utveckling som har funnits inom EU sedan 1991.

 

Föreningen Lokalkraft Leader Åland genomför de två lokala utvecklingsstrategierna ”Leaderstrategi för Åland” och ”Ett hållbart fiske-Åland” under perioden 2014-2020.

 

Leader är finansierat av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eller europeiska havs- och fiskerifonden.

Sökande behöver ha ett FO-nummer.

Läs mer på www.leader.ax eller ta kontakt med
Alexandra de Haas, info@leader.ax.