Top

Nätverket bärkraft.ax

Våren 2017 gick Ålands Vatten med som medaktör i nätverket bärkraft.ax. Vill du veta mer om Ålands Vattens arbete för en hållbar dricksvattenförsörjning ta del av vår film och dokumentationen från hela arbetet här.

 

I Utvecklings- och hållbarhetsagendans första statusrapport som publicerades i augusti 2017 finns Ålands Vattens arbete presenterat i en artikel. Läs hela artikeln på sidorna 49-50 här.

www.barkraft.ax

Ålands lagting beslutade 2014 enhälligt att det åländska samhället ska utvecklas inom hållbarhetens ramar senast 2051. Nätverket bärkraft.ax har skapats för att stöda förverkligandet av beslutet och genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi. Nätverket bidrar med långsiktighet, förankring och vitalitet till det samhällsgemensamma utvecklings- och hållbarhetsarbetet.

 

Ålands Vatten har i sitt arbete för en hållbar dricksvattenförsörjning valt att arbeta i enlighet med Ålands Utvecklings – och hållbarhetsagenda och vi ser vårt arbete för en hållbar dricksvattenförsörjning som en central del i agendans mål 3, ”Allt vatten har god kvalitet”.