Nätverket bärkraft.ax

Våren 2017 gick Ålands Vatten med som medaktör i nätverket bärkraft.ax. Vill du veta mer om Ålands Vattens arbete för en hållbar dricksvattenförsörjning ta del av vår film och dokumentationen från hela arbetet här.

I Utvecklings- och hållbarhetsagendans första statusrapport som publicerades i augusti 2017 finns Ålands Vattens arbete presenterat i en artikel. Läs hela artikeln på sidorna 49-50 här. www.barkraft.ax

Ålands lagting beslutade 2014 enhälligt att det åländska samhället ska utvecklas inom hållbarhetens ramar senast 2051. Nätverket bärkraft.ax har skapats för att stöda förverkligandet av beslutet och genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi. Nätverket bidrar med långsiktighet, förankring och vitalitet till det samhällsgemensamma utvecklings- och hållbarhetsarbetet.

Ålands Vatten har i sitt arbete för en hållbar dricksvattenförsörjning valt att arbeta i enlighet med Ålands Utvecklings – och hållbarhetsagenda och vi ser vårt arbete för en hållbar dricksvattenförsörjning som en central del i agendans mål 3, ”Allt vatten har god kvalitet”.

Liknande artiklar

Kranmärkning på Åland

I samband med Världsvattendagen den 22 mars 2017 lanserades hållbarhetsmärkningen Kranmärkt  i Sverige. Märkningen syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och

Lokalkraft Leader Åland

Under perioden 2014-2020 kan Leaderstöd sökas för allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt kopplade till bland annat miljöförbättrande projekt, kunskapsspridning och samarbeten kring miljö och vatten och

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska