Top
28514428_2055018214538591_3892416272387804619_o

Östersjöns Dag 2018 – hur mår våra vatten?

28514428_2055018214538591_3892416272387804619_o

Varje år den 22 mars firas Östersjöns Dag för att uppmärksamma Östersjökonventionen som undertecknades den 22 mars 1974. I år fokuserar evenemangets föreläsningar och seminarier på frågan: Hur mår våra vatten?

 

Föreläsare under Östersjöns Dag 2018 är Jan Ekebom från miljöministeriet i Finland som berättar hur havet mår utgående från rapporten ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018”. Tony Cederberg, amanuens på Husö biologiska station, presenterar nya resultat från Åland.

 

Passa på att lyssna på föreläsningarna under en gemensam lunch, mer info hittar du i vårt Facebookevenemang

Läs mer om Östersjöns Dag hos Östersjöfonden

Hela eftermiddagen ägnas åt en gemensam, öppen workshop för att uppnå det tredje strategiska utvecklingsmålet i Ålands Utvecklings- och hållbarhetsagenda – Allt vatten har god kvalitet. Brainstormingen är moment C i en pågående ABCD-process, där steg A, visionen, och steg B, nulägesanalysen togs fram den 8 mars 2018. Workshop D, åtgärder och färdplan, ordnas den 10 april.

 

Under workshopen den 22 mars brainstormar vi i grupper kring idéer och lösningar för att cirkulera och minska läckage av näring, minska belastningen från läkemedel, bekämpningsmedel och andra farliga ämnen, minska källorna av plast och annat skräp till havet, dämpa effekten av klimatförändringar och många andra hållbara lösningar för att vi även i framtiden kunna använda och njuta av våra vatten.

 

Välkommen med, ditt engagemang och din sakkunskap är viktig!

allt vaten har god kvalitet

Östersjöns Dag 2018 arrangeras av Ålands Natur och Miljö, Östersjöfonden, Husö biologiska station, Ålands naturskola och Ålands Vatten.