Östersjöns Dag 2018 – hur mår våra vatten?

Varje år den 22 mars firas Östersjöns Dag för att uppmärksamma Östersjökonventionen som undertecknades den 22 mars 1974. I år fokuserar evenemangets föreläsningar och seminarier på frågan: Hur mår våra vatten?

Föreläsare under Östersjöns Dag 2018 är Jan Ekebom från miljöministeriet i Finland som berättar hur havet mår utgående från rapporten ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018”. Tony Cederberg, amanuens på Husö biologiska station, presenterar nya resultat från Åland.

Passa på att lyssna på föreläsningarna under en gemensam lunch, mer info hittar du i vårt Facebookevenemang
Läs mer om Östersjöns Dag hos Östersjöfonden

Hela eftermiddagen ägnas åt en gemensam, öppen workshop för att uppnå det tredje strategiska utvecklingsmålet i Ålands Utvecklings- och hållbarhetsagenda – Allt vatten har god kvalitet. Brainstormingen är moment C i en pågående ABCD-process, där steg A, visionen, och steg B, nulägesanalysen togs fram den 8 mars 2018. Workshop D, åtgärder och färdplan, ordnas den 10 april.

Under workshopen den 22 mars brainstormar vi i grupper kring idéer och lösningar för att cirkulera och minska läckage av näring, minska belastningen från läkemedel, bekämpningsmedel och andra farliga ämnen, minska källorna av plast och annat skräp till havet, dämpa effekten av klimatförändringar och många andra hållbara lösningar för att vi även i framtiden kunna använda och njuta av våra vatten.

 

Välkommen med, ditt engagemang och din sakkunskap är viktig!

Östersjöns Dag 2018 arrangeras av Ålands Natur och Miljö, Östersjöfonden, Husö biologiska station, Ålands naturskola och Ålands Vatten.

Liknande artiklar

Kranmärkning på Åland

I samband med Världsvattendagen den 22 mars 2017 lanserades hållbarhetsmärkningen Kranmärkt  i Sverige. Märkningen syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och

Nätverket bärkraft.ax

Nätverket bärkraft.ax har skapats för att stöda genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi. Agendans mål 3 lyder ”Allt vatten har god kvalitet”.

Lokalkraft Leader Åland

Under perioden 2014-2020 kan Leaderstöd sökas för allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt kopplade till bland annat miljöförbättrande projekt, kunskapsspridning och samarbeten kring miljö och vatten och

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska