Vårbrukets vattenvänliga tips

Nu porlar det i bäckarna, här kommer

VÅRBRUKETS VATTENVÄNLIGA TIPS

När och hur får du sprida gödsel?

Tumregeln är att det ska göras så att det inte sker någon avrinning till vatten, att näringen används maximalt och på ett sådant sätt att packningsskador minimeras. Detaljerade anvisnignar hittar du i nitratbeslutet. Ett tips är att också tänka att du gör det för grödans skull så välj tid och plats som stärker tillväxten och lönsamheten. 

Se vad som gäller för gödsling inom vattenskyddsområde.

Tips om skyddszoner och egennytta

Det har varit en nederbördsrik vinter. Kolla gärna att dina existerande skyddsremsor är i skick och att vattnet inte har hittat nya oönskade vägar! Det kan vara lite påhittigt ibland! Skyddszoner minskar erosionen, förlusten av fosfor och minskar risken för att växtskyddsmedel hamnar i vattnet. En skyddszon kan också bidra till den biologiska mångfalden och på det viset gynna grödan.

Stöd och frivilligt skydd

Vi kollade läget med jordbruksbyrån och tyvärr är budgeten för anläggning av gräsbevuxna skyddszoner redan uppbunden så det går inte att söka för nya områden. Har du möjlighet att lämna en frivillig skyddszon nånstans på din gård där du vet att det kan göra extra miljönytta? Meddela gärna oss så kan vi uppmärksamma det lite extra!

Vad gäller för skyddszoner inom vattenskyddsområden?

Finns dina åkrar inom vattenskyddsområde? Då skall du vara lite extra uppmärksam! Det finns mera information här: https://vattenskydd.ax/skyddszoner/

Kolla dräneringen

Så här på våren kan det också vara bra att titta igenom täckdikenas utlopp och att ha extra koll på dikens och brunnars funktion. Vi rekommenderar BSAG´s filmer för mer information om hur du gör det på ett bra sätt.

Kolla täckdikenas utlopp, 3 min 39 sek 

Kolla nackdiken och dräneringsbrunnar, 4 min 35 sek

 

 

Fler tips för minskade näringsförluster hittar du här.

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska