Top

Körning och markpackning

Det är bra att göra vad man kan för att minska markpackningen  eftersom en god markstruktur lägger grunden för en god skörd. Vid en bra markstruktur utvecklas växternas rotsystem bättre, vattenhushållningen, vattentransporten och syretransporten i marken fungerar bättre. När rotsystemen utvecklas bättre får grödan bättre förutsättningar att utvecklas, näringsupptaget blir bättre och utlakningen minskar. En bra markstruktur minskar också risken för yterosion, fosforförluster och därtill minskar lustgasbildningen.

Undvik markpackning för en bättre markstruktur. Det kan ge en skördeökning på mer än 10%. I vissa fall så mycket som 20–30%.

För bra markstruktur och minskad markpackning:

Undvik stora maskiner.

Kör inte på blöt mark, kör bara när marken reder sig.

Använd bredare däck.

Minska ringtrycket i däcken (halvt kilo) om det är möjligt.

Variera utfarterna från skiftet så att man inte kör ut på samma ställe varje gång.

Använd fasta körspår om det är möjligt.

Använd gräsklädda vändtegar.

Planera din körning.

Tänk på var du placerar ensilagebalar så att hämtningen inte bidrar till markpackning.

Du kan göra mer: 

Se till att ha en bra dränering.

Öka mullhalten.

För minskad ytavrinning och minskade näringsförluster:

Om arronderingen tillåter så kör tvärs över lutningen istället för ner mot vattendrag. Åtminstone de första dragen närmast dikeskanten eller vattendraget.

Mer om samma ämne

Bra markstuktur och minskad markpackning.

Greppa näringen om minskad markpackning.

Baltic Sea Action Group, Carbon Action Svenskfinland om minskad markpackning.

Carbon Action Svenskfinlands Webbinarium med Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning vid Sveriges lantbruksuniversitet.

* Att goodla är att hålla spaning efter hur man bedriver växtodling och djurhållning med omsorg om maten och miljön. Under konceptet Goodla hittar du korta filmer med konkreta råd från SLU och LRF.

tre i en

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.

Tillbaka till lantbruk och vattenskydd
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om lantbruk och vattenskydd

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Fler artiklar om lantbruk och vattenskydd

Invlaied ID