Upp

Lantbruk och vattenskydd

Framtidens lantbruk behöver gå hand i hand med vattenskyddet

Tillgång till rent vatten är en nödvändighet för jordbruket samtidigt som verksamheten i sig påverkar vattnets kvalitet och livsmiljön under ytan. Det finns mycket du som lantbrukare och livsmedelsproducent kan göra för att minska näringsförlusterna från din jordbruksmark och därmed även skydda vattendragen och Östersjön. Många av åtgärderna ger dessutom större skördar och bättre ekonomi.

Tips och senaste nytt

På grund av Corona har evenemangen inom Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark” främst skett digitalt, och vi har därför startat Vattenpodden, där vi samlar information och tips från våra evenemang, från åländska lantbrukare och från experter vi har anlitat som föreläsare.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om lantbruk och vattenskydd

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Minskade näringsförluster från jordbruksmark

Ålands Vatten driver mellan september 2019 och maj 2021 ett projekt inom Lokalkraft Leader Åland som kallas ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Inom projektet ordnas bland annat föreläsningar, fältbesök, dikesvandringar och gårdsvis rådgivning.

Här hittar du info om vad som är på gång inom projektet samt artiklar om olika åtgärder och exempel.

Föreskrifter för jordbruk i vattenskyddsområden

I vattendomen från 1988 finns regler för jordbruk vad gäller exempelvis lagring, hantering och spridning av gödsel, användning av växtskyddsmedel och annat som kan påverka vattenmiljön.

 

 • Byggnader

  Regler som gäller byggnader och anläggningar i vattenskyddsområden....

 • Skyddsdiken och skyddszoner

  Vid utmärkta diken i vattenskyddsområdena finns en skyddszon på tre meter....

 • Gödsling och farliga ämnen

  Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsv...

 • Djurhållning

  För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med va...