Praktiska lösningar för jordbrukets vattenvård nov 2023

Den 7 – 8 november 2023 ordnades evenemanget ”Praktiska lösningar för jordbrukets vattenvård” i Raseborg. Programmet omfattade två dagar, en dag i klassrum och en i fält där deltagare från Svenskfinland, Åland och Sverige kunde utbyta kunskap och erfarenheter och se på faktiska exempel tillsammans. 

Projektet Smarta Vatten var en av programpunkterna när flera jordbrukare som deltar i projektet som demogårdar, vattendragsgrupper eller testar någon av projektets speciallösningar intervjuades. En motsvarande intervju gjordes med jordbrukare från Raseborg som bland annat pratade om dränering, dikeslag, jordhälsa och markvård. 

Hela programmet och länkar till de olika presentationerna hittas här: Praktiska lösningar för jordbrukets vattenvård. 

Några bilder från 7 och 8 november 2023.

Deltagarna från Smarta Vatten och Åland.

Från vänster: Projektkoordinator Patricia Wiklund; de åländska deltagarna: Lasse Löfman, Petra Sundin, Jonas Lönnblad, Tage Eriksson, Staffan Bengtz och Henry Lindström.
Framför bordet: projektledare Ann Nedergård. 

De åländska deltagarna intervjuas av projektkoordinator Patricia Wiklund. Frågorna behandlade bland annat lokala väderstationer, framtidsvisioner, gårdens vattenplaner och vattenplanering, aktivering av dikeslag och om utveckling av markens vattenhållningskapacitet. 

Besök vid en våtmark i Snappertuna. Projektledare för projektet Raseborgs Å, Sara Vaskio, samt markägare Thomas Björklöf, berättar. 

En presentation av projektchef för Carbon Action Markvård, Anne Antman ska just börja sin presentation på Tunaborg.

Nedan ser vi en sektion av det tvåstegsdike som anlagts utmed flera sträckor längs Raseborgs Å. Detta är i Snappertuna där slänterna har fått stabiliseras med både grus och en matta vävd av kokosfiber för att minska erosionen. 

Stora och små diskussioner. På bilden pratar jordbrukare Lasse Löfman med Smarta Vattens styrgruppsmedlem Jenny Jochnick från Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund i Sverige. 

Projektet Smarta Vatten finansieras av: 

Liknande artiklar

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska