Top

Projektet SMARTA VATTEN

Under våren 2022 kommer Ålands Vatten Ab att starta upp projektet ”SMARTA VATTEN” som ska genomföras fram till juni 2025. Samtidigt avslutas projektet minskade näringsförluster från jordbruksmark som har genomförts mellan 2019 och 2022.

 

* Information om projektet minskade näringsförluster från jordbruksmark hittas under fliken ”LANTBRUK OCH VATTENSKYDD” i menyn.

Projektet SMARTA VATTEN ska främja jordbrukets vattenvård och biologiska mångfald genom samarbete, innovation & lokalt genomförande. Syftet med projektet är att medvetenheten, viljan och de praktiska förutsättningarna för jordbrukare på Åland att jobba och göra lämpliga lokala insatser för vattenvård och biodiversitet förbättras.

Projektöversikt – klicka för en större bild.

Projektet ger möjlighet att lära sig om, testa och demonstrera nya metoder, innovationer och samarbetsformer. Genom gemensamt upptäckande och utbyte av erfarenheter och kunskap eftersträvar man ett effektiverat utnyttjande av näringsflöden och minskade näringsförluster. Målsättningen är att sjöarnas, vattentäkternas och kustvattenförekomsternas ekologiska status förbättras.

Projektet omfattar kompetenssökande utbildningsprogram, planering och rådgivning gällande gårdsspecifika lösningar, information, kommunikation och nätverkande, inspirations- och kunskapsspridning, samt samarbete med demonstrationsgårdar som visar hur olika metoder och verktyg kan tas bruk. Koordinerade och områdesvisa åtgärder eftersträvar den bästa och kostnadseffektivaste miljöeffekten, pådriven av jordbrukarna själva, som en naturlig del av deras övriga miljöåtaganden i sin jordbruksverksamhet. Arbetet resulterar i en större jordbruksbaserad gemenskap.

Projektet finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Åland Landskapsregering.

Mer information kommer framöver.