Minttu Peuraniemi: ”Samarbete är nyckeln till en friskare Raseborgs å”

– Jordbrukarna har varit väldigt ivriga och engagerade. Vi har redan lyckats skapa diskussion mellan markägare, odlare, myndigheter och experter som tidigare inte har haft några kontaktytor, berättar Minttu Peuraniemi, tidigare projektledare för vattenförbättringsarbetet vid Raseborgs å.

 

Raseborgs å är en liten å som löper genom ett kulturlandskap från Karis till Landbofjärden i södra Finland. Med ån rinner årligen upp emot 4000 kg fosfor till den skyddade inre skärgården, ett havsområdet som är övergött och har exceptionellt dålig ekologisk status.
Projektet Raseborgs å har som mål att minska näringsbelastningen från ån till Finska viken betydligt. Det här gör man genom att stöda de lokala jordbrukarna i vattenvårdsåtgärder, till exempel anläggning av våtmarker, effektiv dikning och moderna jordförbättringsmetoder.
Projektledaren Minttu Peuraniemi var med och startade arbetet och berättar här om vad som är på gång i Raseborgs å.

 

(Minttu Peuraniemi har sedan september 2020 gått vidare till nya arbetsuppgifter inom Raseborgs stad och agronomen Sara Vaskio har tagit över som projektledare för projektet.)

Här hör du intervjun med Minttu Peuraniemi (cirka 20 minuter)

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska