Analyslabbet flyttar ut på åkern – vattenpodden hänger med

Ålands Vatten och vattenskydd.ax ordnade i oktober 2020 demodagen ”Vad händer när analyslabbet flyttar ut på åkern?” för att sätta fokus på vikten av en välmående jord som håller näringsämnen och hushåller med vatten på ett bra sätt. Ju bättre jorden mår, desto bättre är det också för vattenskyddet.

 

Huvudperson för dagen var Jussi Knaapi, agronom, lantbrukare och expert på jordhälsa, som föreläste och demonstrerade sin markskanner och diverse analysmetoder.

I detta avsnitt av Vattenpodden pratar vi med Jussi, men också med Ann Nedergård, projektledare för vattenskydd.ax och Patricia Wiklund, projektledare för Hungry for Saltvik, samt med Stefan Rumander, vd för  Landskapets Fastighetsverk och Dennis Grönroos, växtodlingsrådgivare vid Ålands Hushållningssällskap.

Här hör du Vattenpodden, inspelad i fält under evenemanget (cirka 30 minuter)

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska