Carbon Action – Täckdikning – problemlösning och planering

Fungerande dränering lägger grunden för goda skördar men ibland förekommer det funktionsstörningar.

 

Under Carbon Action Finlands webbinarium i april 2021 berättade Helena Äijö, verksamhetsledare för Täckdikningsföreningen, om hur man kan sköta om täckdiken för att undvika och lösa problem. Dräneringsplanerare Mikael Blomqvist från Österbottens Svenska Lantbrukssällskap berättade om vad ska man beakta vid täckdikning och vad som ingår i förundersökningen före man kan påbörja täckdikningen.

 

Här hittar du webbinariet på Youtube

 

Mer på samma ämne

 

DRÄNERING

Life IP richwaters om Dränering.

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska