Här finns Ålands vattenskyddsområden

År 1988 inrättades tre vattenskyddsområden på Åland för att säkra tillgången på rent vatten och förhindra föroreningar:

Vattenskyddsområderna, alltså sjöarnas avrinningsområden, är markerade med grönt på kartan. Ett avrinningsområde är det markområde runt en sjö som påverkar vattnet som leds till sjön. Regn som faller inom området för med sig näringsämnen och farliga ämnen ner till vattentäkten.

DALKARBY TRÄSK

Jomala

LÅNGSJÖN

Jomala och Finström.

MARKUSBÖLEFJÄRDEN

Finström

* Vattenskyddsbestämmelser för Ålands Vattens vattenskyddsområden.

ÖVRIGA VATTENTÄKTER
  • Toböle träsk, Saltvik.
  • Oppsjön, Kökar.
  • Borgsjön, Sund.
  • Lavsböle träsk, Saltvik.
  • Gröndalsträsk, Geta
    Vid dessa finns än så länge inga skyddsområden.
  • Vestergeta Vatten (grundvattenbrunn)  vattenskyddsområde sedan 2020

På Åland har vi idag hög kvalitet på vattnet i våra råvattentäkter. Men vattenkvalitén försämras. Vi lever i en tid med klimatförändringar, ökande befolkning och minskande råvarutillgångar.

För att säkra tillgången på rent vatten i framtiden måste vi ta hand om sjöarna som förser oss med råvaran.

Simular posts

Sustainable drinking water

Åland Water has put new focus on our strategic and sustainable development work since the autumn of 2016. The process has been linked with two

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska