Vattendragsgrupper

I modulen vattendragsgrupper hämtas inspiration från det svenska konceptet med samma namn. Målet med vattendragsgrupperna är att inspirera och motivera jordbrukare att frivilligt genomföra åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten i deras avrinningsområde.

Målet med gruppträffarna är att markägare och jordbrukare själva tar fram förslag på åtgärder som fungerar på deras mark.

Vattendragsgrupperna uppstår som hubbar för projektet inom olika tillrinningsområden till vattentäkter, vattendrag och inre havsvikar. Målsättningen är att 6–7 grupper aktiveras under 2022–2024. En grupp kan bestå av ca 2–10 aktörer.

INNEHÅLL

·       Vattendragsgrupperna jobbar områdesvis och deras innehåll och åtgärder formas tillsammans inom gruppen.

·       Kartläggning av avrinningsområdet (GIS, satellitbilder etc.) och områdesvisa studier för utformning av lokala miljöåtgärder inom jordbruket

·       Aktiverande av deltagare och samordning av grupp.

·        Deltagarna designar tillsammans innehållet med facilitatorns hjälp.

 

·       Gruppen tar fram områdesvisa samarbetsåtgärder och börjar genomföra riktade insatser enligt resurs och förmåga

Liknande artiklar

Gårdsspecifika lösningar

Gårdspecifik rådgivning & gårdsvisa vattenplaner eller biodiversitetsplaner hjälper lantbrukaren att hitta de mest lämpliga insatserna som ger den bästa effekten på den egna gården.

Kompetenshöjande utbildningsprogram

Kompetenshöjande utbildningsprogram och samarbeten:  Inspiration för arbetsformen har hämtats från Jill Clappertons internationella samarbetsnätverk (Jill Clapperton Network). Det är ett nätverk av drivna jordbrukare runt

Demonstrationsgårdar

Under både Ålands Vatten Ab:s/Vattenskydd.ax:s jordbruksprojekt ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”  och projektet ”Hungry for Saltvik” har fördjupad dialog uppstått med enskilda jordbrukare som har specifika

Inspiration och kunskapsspridning

Genom fältdiskussioner, demodagar, studiebesök och vattenvandringar kommer projektet att sprida inspiration och kunskap till intresserade jordbrukare, intressenter och allmänheten. Arbetssättet har etablerats inom Vattenskydd.ax:s tidigare

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska