Gårdsspecifika lösningar

Gårdspecifik rådgivning & gårdsvisa vattenplaner eller biodiversitetsplaner hjälper lantbrukaren att hitta de mest lämpliga insatserna som ger den bästa effekten på den egna gården.

Denna modul innebär att enskilda lantbrukare får stöd och råd av projektet att identifiera lämpliga åtgärder för att minska fosfor- och kväveutsläppen till sjöar, vattendrag och kustvikar, eller hur de kan stärka och öka den biologiska mångfalden på gården.

Den gårdsvisa vatten- eller biodiversitetsplanen utgår från lantbrukarens perspektiv och hjälper hen att prioritera vilka insatser som ger störst effekt i förhållande till kostnaden.

Gårdarna får också information om vilka bidrag som kan sökas och fortsatt stöd för att genomföra åtgärderna.

Projektet har möjlighet att jobba med totalt 10–20 gårdar under projektperioden. För att kunna erhålla gårdsvis rådgivning bör gårdarna även delta i det kompetensökande online utbildningsprogrammet och gärna även ingå in en vattendragsgrupp om en sådan finns i närheten.

 

Gårdar som ansöker om att få gårdsspecifik rådgivning eller vatten/biodiversitetsplaner kan erhålla tjänster från projektet värda max. 1500 EUR.

Liknande artiklar

Kompetenshöjande utbildningsprogram

Kompetenshöjande utbildningsprogram och samarbeten:  Inspiration för arbetsformen har hämtats från Jill Clappertons internationella samarbetsnätverk (Jill Clapperton Network). Det är ett nätverk av drivna jordbrukare runt

Vattendragsgrupper

I modulen vattendragsgrupper hämtas inspiration från det svenska konceptet med samma namn. Målet med vattendragsgrupperna är att inspirera och motivera jordbrukare att frivilligt genomföra åtgärder som förbättrar

Demonstrationsgårdar

Under både Ålands Vatten Ab:s/Vattenskydd.ax:s jordbruksprojekt ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”  och projektet ”Hungry for Saltvik” har fördjupad dialog uppstått med enskilda jordbrukare som har specifika

Inspiration och kunskapsspridning

Genom fältdiskussioner, demodagar, studiebesök och vattenvandringar kommer projektet att sprida inspiration och kunskap till intresserade jordbrukare, intressenter och allmänheten. Arbetssättet har etablerats inom Vattenskydd.ax:s tidigare

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska