Specialdag om jordbrukets vattenvård 7 mars

BOKA IN TISDAG 7 MARS I KALENDERN!

Plats: Hotell Arkipelag

 

Lunchföreläsning; 12-13
Temat är jordbrukets vattenvård och vattenhushållning: Vi lyssnar till ett flertal experter från Sverige och Finland. Under en lunchföreläsning ger de kortfattade presentationer om sig själva, sina organisationer och delar med sig av sin kunskap.

Lunch till självkostnadspris. Öppet för alla, ingen anmälan behövs. Kom i tid så att du hinner köpa och ta mat.

 

 

Eftermiddag: Seminarium kl. 13.30 – 17
Vi kommer bl.a. att prata om erfarenheter kring jordförbättring, dikesvård, och vattenskyddsåtgärder. Medverkar gör:

Jenny Jochnick: agronom och vattenstrategisk rådgivare och Elisabeth Svensk, ekologisk spannmålsbonde från Nyköpingstrakten i Sverige. Lär känna Jenny Jochnick och Elisabeth Svensk.

Sara Vaskio, agronom och projektchef; Emil Hästbacka, agronom och växtodlingsrådgivare och Tomas Björklöf jordbrukare från Raseborgstrakten i Finland. Vad gör de kring Raseborgs Å?

Anmälan till ann.nedergard@vatten.ax 018-328613

 

 

Kväll: Bondeträff 18.30 – ca 20
H
elena Aronsson från SLU inleder ca 30 min med kunskap om minskade näringsförluster, bland annat en ny kunskapssammanställning om mellangrödor, varefter vi umgås under lättsamma form

Anmälan till ann.nedergard@vatten.ax 018-328613

Liknande artiklar

Utnyttja projektets tjänster

Visste du att det inom Smarta Vatten finns möjlighet att utveckla gårdspecifika lösningar, att starta vattendragsgrupper tillsammans med fler, få konsultering, och att delta i

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska