Träff om DIKEN, onsdag 25 januari

Våren 2023 har vi fokus på diken.

Vi började året den 25 januari med en INFOTRÄFF om genomföranden av dikningsprojekt och underhåll av täckdikning.
 
Marcus Gjäls från Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, mångsidig dikesexpert och behörig dräneringsplanerare, guidade deltagarna genom en presentation om täckdikning. 
 
 

                        MER FOKUS PÅ DIKEN

7 mars på hotell Arkipelag

SPECIALDAG OM JORDBRUKETS VATTENVÅRD

Kom med på seminarium och bondeträff 7 mars på hotell Arkipelag då vi får besök från både Finland och Sverige.

SEMINARIUM (eftermiddag)

Jenny Jochnick, agronom och vattenstrategisk rådgivare på Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund. Jenny har mångårig kunskap om diken ur många perspektiv. Med till Åland följer jordbrukaren Elisabeth Svensk som berättar om sina erfarenheter av vattenåtgärder i sitt jordbruk. 

Sara Vaskio, agronom och projektchef för projektet Raseborgs Å. Sara kommer berätta om de åtgärder som de har utfört och ytterligare planerar kring Raseborgs Å. Med till Åland följer jordbrukaren Thomas Björklöf och växtodlingsrådgivaren Emil Hästbacka

BONDETRÄFF (kväll) 

Helena Aronsson, agronom samverkanslektor och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) inleder med att berätta om en ny kunskapssammanställning om mellangrödor och andra åtgärder för minskade näringsförluster och mer kolinlagring. Sedan samtalar vi under lättsamma former. Patricia Wiklund guidar oss.

Deltar gör också Jenny Jochnick och Elisabeth Svensk; Sara Vaskio, Emil Hästbacka och Thomas Björklöf samt åländska jordbrukare engagerade i projektet Smarta Vatten.

 

Mer information här.

Liknande artiklar

Vasskörd i liten skala

Den 14 november hölls ett seminarium om vasskörd i liten skala online. Seminariet spelades in och finns att se här.

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska