Flytande våtmark i Finström

Sommaren 2019 anlade Ålands Vatten Ab i samarbete med det svenska företaget Veg Tech en 16 kvadratmeter stor konstgjord flytande våtmark i Långsjön. Från sjön tas råvatten som renas och sedan förser en stor del av Ålands befolkning med dricksvatten och därför är det viktigt att vattnet i sjön är så rent som möjligt. Flytande våtmarker är ett naturligt sätt att minska mängden näringsämnen och skadliga föroreningar i olika typer av vattenmiljöer.

Den flytande våtmarken i Långsjön är en del av Ålands Vatten Ab:s aktiva miljöarbete och ett sätt för oss att bidra till att vårt råvatten har en så bra kvalitet som möjligt.

VAD ÄR EN FLYTANDE VÅTMARK?
Enkelt förklarat är en flytande våtmark en konstgjord liten ö. Den flytande våtmarken som finns i den här sjön har en porös stomme tillverkad av 100 procent återvunnen plast. Stommen gör dels att den lilla ön flyter, dels att rötterna kan växa genom stommen och vidare ner i vattnet. Växterna har planterats i en väv av kokosfibrer och bildar tillsammans en växtmatta. För just den här flytande våtmarken har vi valt växter som älggräs, dansk iris och bladvass. Dels är det viktigt att de arter som väljs ut trivs i fuktiga förhållanden, dels måste de både vara tåliga och lämpliga för vattenrening. Efter ett tag växer de olika delarna i den lilla ön ihop med varandra samtidigt som rötterna bildar en rotgardin under den flytande våtmarken.

HUR FUNGERAR DEN?
Den flytande våtmarkens huvudsakliga uppgift är att minska mängden näringsämnen och föroreningar i vattnet. Det här sker på flera olika sätt. Bland annat skapar den flytande stommens porösa struktur och den rotgardin som bildas en perfekt miljö för mikroorganismer som bryter ner näringsämnen och föroreningar. Dessutom stoppar rotgardinen upp de näringspartiklar som flyter runt i vattnet och får dem att sjunka ner till botten där de blir kvar. Även växterna tar upp näringsämnen ur vattnet genom sina rötter.

VAD HOPPAS VI BLIR BÄTTRE?
Den flytande våtmarken i Långsjön är en del av Ålands Vatten Ab:s aktiva miljöarbete och ett sätt för oss att bidra till att vårt råvatten har en så bra kvalitet som möjligt. Den viktigaste effekten av den flytande våtmarken är att den på ett naturligt sätt sänker näringshalten i sjön, vilket minskar risken för skadliga algblomningar. Den skapar även en naturlig livsmiljö för fler arter. Vår förhoppning är också att den lilla ön kan utgöra ett trevligt inslag i Långsjön och bidra till att platsen blir än mer behaglig att vistas på.

 

 

Följ oss på Facebook för att få information om när vi uppdaterar med mer information om vattenskydd.

Liknande artiklar

Kranmärkning på Åland

I samband med Världsvattendagen den 22 mars 2017 lanserades hållbarhetsmärkningen Kranmärkt  i Sverige. Märkningen syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och

Nätverket bärkraft.ax

Nätverket bärkraft.ax har skapats för att stöda genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi. Agendans mål 3 lyder ”Allt vatten har god kvalitet”.

Lokalkraft Leader Åland

Under perioden 2014-2020 kan Leaderstöd sökas för allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt kopplade till bland annat miljöförbättrande projekt, kunskapsspridning och samarbeten kring miljö och vatten och

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska