Top

Central Baltic WaterChain

Mellan oktober 2015 och juni 2018 var Ålands Vatten en av nio partners i det EU-finansierade Central Baltic projektet WaterChain.

 

Projektets målsättning var att skapa förutsättningar för minskade utsläpp av näringsämnen och farliga ämnen till Östersjön genom att använda mindre vattenområden som pilotområden. Dessa pilotområden var både i tätbebyggda, välutvecklade områden och i glesbygden. Ålands Vattens arbete utgick ifrån våra vattenskyddsområden.

 

Projektets resultat finns nu samlat på en webbsida där beslutsfattare, jordbrukare, festivalarrangörer och privatpersoner kan hittar konkreta tips och verktyg.

Central Baltic Waterchain arbetar för minskade utsläpp av näringsämnen och farliga ämnen till Östersjön.

Projektet var ett samarbete mellan Satakunta Yrkeshögskola, Finland (huvudpartner); Pyhäjärvi institutet, Finland; Yrkeshögskolan i Åbo, Finland; KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige; Tallinns tekniska universitet, Estland; Estniska miljöforskningsinstitutet, Estland; Riga tekniska universitet, Lettland; Institutet för miljölösningar, Lettland och Ålands Vatten, Åland.

 

Läs mer på projektets webbsida

Ålands Vattens deltagande i Central Baltic WaterChain finansierades av: