Central Baltic WaterChain

Mellan oktober 2015 och juni 2018 var Ålands Vatten en av nio partners i det EU-finansierade Central Baltic projektet WaterChain.

 

Projektets målsättning var att skapa förutsättningar för minskade utsläpp av näringsämnen och farliga ämnen till Östersjön genom att använda mindre vattenområden som pilotområden. Dessa pilotområden var både i tätbebyggda, välutvecklade områden och i glesbygden. Ålands Vattens arbete utgick ifrån våra vattenskyddsområden.

 

Projektets resultat finns nu samlat på en webbsida där beslutsfattare, jordbrukare, festivalarrangörer och privatpersoner kan hittar konkreta tips och verktyg.

Central Baltic Waterchain arbetar för minskade utsläpp av näringsämnen och farliga ämnen till Östersjön.

Projektet var ett samarbete mellan Satakunta Yrkeshögskola, Finland (huvudpartner); Pyhäjärvi institutet, Finland; Yrkeshögskolan i Åbo, Finland; KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige; Tallinns tekniska universitet, Estland; Estniska miljöforskningsinstitutet, Estland; Riga tekniska universitet, Lettland; Institutet för miljölösningar, Lettland och Ålands Vatten, Åland.

 

Läs mer på projektets webbsida

Liknande artiklar

Kranmärkning på Åland

I samband med Världsvattendagen den 22 mars 2017 lanserades hållbarhetsmärkningen Kranmärkt  i Sverige. Märkningen syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och

Nätverket bärkraft.ax

Nätverket bärkraft.ax har skapats för att stöda genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi. Agendans mål 3 lyder ”Allt vatten har god kvalitet”.

Lokalkraft Leader Åland

Under perioden 2014-2020 kan Leaderstöd sökas för allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt kopplade till bland annat miljöförbättrande projekt, kunskapsspridning och samarbeten kring miljö och vatten och

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska