Top

Information om de åländska vattnen

På Ålands landskapsregerings webbsida finns information om de åländska vattnen samlade på denna sida. Här hittas det mesta, från vattenövervakning, pågående projekt, kartor och rapporter. I menyfältet till vänster klickar man sig vidare till det område man är intresserad av.

Målet är att skapa en ekosystembaserad och långsiktigt hållbar förvaltning av landskapets vattenområden. I arbetet ingår även internationellt samarbete för att förbättra Östersjön.

Målsättningen för vattenvården i landskapet är att:

– verka för ett hållbart nyttjande av vattenmiljön,

– minska förorening och skadlig påverkan och därigenom bevara och förbättra vattenkvaliteten i hav, sjöar och grundvatten,

– kontinuerligt övervaka vattenkvaliteten i alla åländska vattenområden.