Information om de åländska vattnen

På Ålands landskapsregerings webbsida finns information om de åländska vattnen samlade på denna sida. Här hittas det mesta, från vattenövervakning, pågående projekt, kartor och rapporter. I menyfältet till vänster klickar man sig vidare till det område man är intresserad av.

Målet är att skapa en ekosystembaserad och långsiktigt hållbar förvaltning av landskapets vattenområden. I arbetet ingår även internationellt samarbete för att förbättra Östersjön.

Målsättningen för vattenvården i landskapet är att:

– verka för ett hållbart nyttjande av vattenmiljön,

– minska förorening och skadlig påverkan och därigenom bevara och förbättra vattenkvaliteten i hav, sjöar och grundvatten,

– kontinuerligt övervaka vattenkvaliteten i alla åländska vattenområden.

Liknande artiklar

Kranmärkning på Åland

I samband med Världsvattendagen den 22 mars 2017 lanserades hållbarhetsmärkningen Kranmärkt i Sverige. Märkningen syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och

Nätverket bärkraft.ax

Nätverket bärkraft.ax har skapats för att stöda genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi. Agendans mål 3 lyder ”Allt vatten har god kvalitet”.

Lokalkraft Leader Åland

Under perioden 2014-2020 kan Leaderstöd sökas för allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt kopplade till bland annat miljöförbättrande projekt, kunskapsspridning och samarbeten kring miljö och vatten och

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska