Top
huvudbild_tre_infoblad

Nya infoblad om vattenskydd

Infoblad_hemma
Infoblad_plast och microplast
Infoblad_friluft

Nu har vi nöjet att lansera tre nya informationsblad om vattenskydd med fokus på hur du kan hjälpa till att skydda vårt vatten. De nya bladen handlar om vattenskydd i hemmamiljö, på fritiden och om hur vi kan minska påverkan av plaster och mikroplaster i vattenmiljön.

Sedan tidigare finns det informationsblad om

  • Vattenskydd – så funkar det
  • Skydda vattnet mot läkemedel
  • Skydda vattnet mot farliga ämnen

Följ oss på Facebook för att få information om när vi uppdaterar med mer information om vattenskydd.