Top

Projekt om Naturbaserade lösningar

Under åren 2022-2024 kommer Ålands Vatten att driva ett projekt finansierat av Nordiska Ministerrådet. Projektet är en del i den Nordiska satsningen på så kallade naturbaserade lösningar.

Ålands Vattens projekt är ett av sju nordiska projekt och vårt projekt handlar om multifunktionella våtmarker och kombidammar inom vattenskyddsområdet för Markusbölefjärden.

Projektet heter ”Multifunktionella våtmarker för vattenkvalitet, hållbar livsmedelsproduktion, klimatanpassning och biologisk mångfald – naturbaserade lösningar och ekosystemtjänster mitt i Östersjön.”

Naturbaserade lösningar är åtgärder som utgår från naturens förmåga för att lösa samhällsutmaningar. Utsläppsminskningar, klimatanpassning och arbete för människors hälsa är några områden där naturbaserade lösningar kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Ålands Vatten avser att inom projektet skapa och förbättra totalt 4 olika multifunktionella våtmarker/kombidammar för en hållbar dricksvattenförsörjning, en god biologisk mångfald och en lokal framtids-, klimatanpassad och hållbar livsmedelsproduktion på Åland.

Arbete för en hållbar dricksvattenförsörjning ger fördelar för en hållbar livsmedelsproduktion samtidigt som det också bidrar till minskade näringsförluster från jordbruksmark, förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald, mer kolinlagring och ekosystem i balans.

Jordbruket har sedan århundraden modifierat vissa naturliga ekosystem för att modernisera och förbättra odlingsförutsättningarna. En del av dessa modifieringar kan vi idag titta på med andra ögon och arbeta för mer naturbaserade lösningar, att återställa, skydda och förvalta tidigare modifierade ekosystem.

Åland är inte unikt i detta utan motsvarande områden, inte mist olika nordiska ösamhällen, har motsvarande utmaningar. Många Ö-samhällen har också utmaningar med dricksvattentillgång så detta projekt bör kunna ge inspiration till liknande insatser på annat håll runt om i Norden.

Ett exempel på en naturbaserad lösning är en multifunktionell våtmark eller en sedimentationsdamm som bidrar till flera funktioner som vattenkvalitet, hållbar livsmedelsproduktion, klimatanpassning och biologisk mångfald.

  • Vattenbolaget Ålands Vatten Ab producerar och levererar dricksvatten till ca 75% av Ålands befolkning.
  • Ålands Vatten Ab producerar dricksvatten av vatten från sjöarna Dalkarby träsk (Jomala), Långsjön (Jomala och Finström) och Markusbölefjärden (Finström).
  • Naturbaserade lösningar är åtgärder som utgår från naturens förmåga för att lösa samhällsutmaningar. Utsläppsminskningar, klimatanpassning och arbete för människors hälsa är några områden där naturbaserade lösningar kan bidra till ett mer hållbart samhälle.
  • Den nordisk utlysningen av projektmedel är en del i ambitionen att Norden ska vara världens mest hållbara region år 2030.
  • Ålands Vatten driver ett av de sju projekt som beviljades medel i februari 2022. Ålands Vattens projekt är det enda projektet från Åland.

Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet.

Mer information kommer framöver.