Upp

Pan Baltic Scope

Med start år 2018 är Ålands landskapsregerings miljöbyrå med i flera projekt som rör vattenskydd och Östersjön. Här presenteras Pan Baltic Scope.

Pan Baltic Scope är ett projekt som för tillsammans Östersjöländernas myndigheter, andra organisationer och lokala aktörer med målsättningen att skapa sammanhängande och gränsöverskridande marina områdesplaner i Östersjön. Dessa marina områdesplaner skall stöda gränsöverskridande samarbete för att gynna en hållbar utveckling av den marina miljön.

Pan Baltic Scope är ett projekt som för tillsammans Östersjöländernas myndigheter, andra organisationer och lokala aktörer med målsättningen att skapa sammanhängande och gränsöverskridande marina områdesplaner i Östersjön. Dessa marina områdesplaner skall stöda gränsöverskridande samarbete för att gynna en hållbar utveckling av den marina miljön.

Pan Baltic Scope är fortsättning på projektet från Baltic SCOPE (http://www.balticscope.eu/) som pågick under åren 2015-2017. Pan Baltic Scope håller på från januari 2018 till december 2019 och under denna projekttid skall Ålands landskapsregering även påbörja sitt arbete med att ta fram en marin områdesplan. Ålands landskapsregering leder en av aktiviteterna i den del i projektet som handlar om att gynna samarbete mellan Finland, Åland, och Sverige och att tillsammans utveckla enhetliga planer för Blå-tillväxt och stöda den naturliga miljön i området.

De som är med i projektet är: Havs- och vattenmyndigheten, Sverige (lead-partner); Federal Maritime and Hydrographic Agency, Tyskland; Danish Maritime Authority, Danmark; Maritime Office in Szczecin, Polen; Ministry of Environmental Protection and Regional Development, Lettland; Ministry of Finance, Estland; State Regional Development Agency (VASAB Secretariat); Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission (HELCOM); Finlands miljöcentral (SYKE); Nordregio, Sverige; The Regional Council of Satakunta, Finland, Ålands landskapsregering, Åland

Projektets hemsida är www.panbalticscope.eu

Kontaktperson Ålands landskapsregering: Stefan Husa

Läs mer på www.panbalticscope.eu