Top

SEABASED

Med start år 2018 är Ålands landskapsregerings miljöbyrå med i flera projekt som rör vattenskydd och Östersjön. Här presenteras SEABASED

Avsikten med projektet SEABASED är att minska övergödningens effekter på Östersjön.

Avsikten med projektet SEABASED (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management) är att minska övergödningens effekter på Östersjön. I projektet utvärderas de åtgärder som vidtas i syfte att förbättra havsområdets tillstånd genom att minska havets interna belastning.

En del av åtgärderna stöder även cirkulationsekonomin eftersom näringsämnen från havet återanvänds på land. Inom ramen för projektet genomförs även pilotprojekt med utvalda åtgärder i kustområdet.

Avsikten med projektet är att främja en öppen dialog mellan olika samhälleliga aktörer när det gäller åtgärdernas fördelar och risker samt huruvida dessa åtgärder lämpar sig för Östersjön.

John Nurminens Stiftelse leder projektet och samarbetspartner i projektet är Egentliga Finlands NTM-central, Ålands landskapsregering, Ålands fiskodlarförening samt Stockholms universitet, Länsstyrelsen i Östergötland och Baltic Works Commission. EU-programmet Interreg Central Baltic delfinansierar projektet som i sin helhet har en budget på cirka 2,8 miljoner euro.

Mer information om projektet hittar du på Seabasedmeasures

Läs mer på seabasedmeasures.eu